Region Östergötland

Kontakt och rådgivning

 

Smittskydd Östergötland

08.00-16.30
Telefonrådgivning: 010-103 08 64
E-post funktionsbrevlåda:
smittskyddsenheten@regionostergotland.se
Läkare i beredskap nås via växeln: 010-103 00 00

 

Vårdhygien Östergötland

08.00-16.00
Telefonrådgivning: 010-103 10 52
E-post funktionsbrevlåda:
vardhygien@regionostergotland.se