Region Östergötland

Ledning och organisation

Smittskydd och vårdhygien ingår i Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU), som är en stöd- och resursenhet för hela Region Östergötland.

Verksamhetschef/Smittskyddsläkare:
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21
E-post: britt.akerlind@regionostergotland.se

Bitr. verksamhetschef/Bitr. smittskyddsläkare/Hygienläkare:
Magnus Roberg
Tel: 010-104 21 98
E-post: magnus.roberg@regionostergotland.se

Professor/Överläkare
Åsa Melhus
E-post: asa.melhus@regionostergotland.se

Enhetschef:
Magnus Burström
Tel: 010-103 03 40
E:post: magnus.burstrom@regionostergotland.se 

Adress:
Smittskydd och vårdhygien
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping