Region Östergötland

Medarbetare

  Britt Åkerlind

 

  Magnus Burström

 


Verksamhetschef
Smittskyddsläkare


 010-103 73 21
 E-post

 

 



 Enhetschef


010-103 03 40
E-post

 

 Magnus Roberg

 

 Jens Raffelsberger

 

 


Hygienöverläkare
Bitr. verksamhetschef


 010-104 21 98
 E-post

   

 

 

Hygienöverläkare

 


 010-103 92 98

 E-post

 

 Karin Festin  

 

  Åsa Melhus

 

 


Biträdande
Smittskyddsläkare


010-103 20 19
 E-post

       

Hygienöverläkare




 E-post

 Boo Jarhall

 

 Eva Lundmark

 


Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 70 82
 E-post

   
Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 16 79
 E-post

 Lena Svensson 

 

 Maria Nilsson

 

 


Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 34 97

E-post

     
Smittskydds-
administratör


010-103 70 81
 E-post

 Anna-Karin Blom 

 

   Annica Dahlberg

 

 


Hygiensjuksköterska

Ansvarsområden:
SC, Utbildning

010-103 94 39
 E-post

     
Hygiensjuksköterska

Ansvarsområden:
NiF, Service-Logistik

010-103 10 65
 E-post

Christina Cammerudh 

 

Ingrid Ljungström

 


Hygiensjuksköterska

Ansvarsområden:
PVC, NSC, Kommun

010-103 10 36
 E-post 

   
Hygiensjuksköterska

Ansvarsområden:
NSÖ, Kommun

010-104 23 46
 E-post

 Susanne Lind

 

Maria Smedéus

 


Hygiensjuksköterska


Ansvarsområden:
BKC, DC, Service-Logistik

010-103 67 56

E-post

   
Hygiensjuksköterska

Ansvarsområden:
HMC, FTV, Bygg

010-103 69 47
 E-post

 

 

Maria Gideskog

 

 

 

   
Strama Biolog



010-103 68 51
 E-post

Martin Zetterlund

 

Madeleine Karlsson

 


VRI-processledare



010-103 15 79
 E-post

   
Administratör
Vårdhygien


010-103 10 38
 E-post