Region Östergötland

Nyhetsarkiv Smittskydd och vårdhygien

[2020-03-20]
Influensaläget vecka 10 & 11
Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport är toppen nådd för årets influensasäsong och hittills har influensan legat på en låg nivå jämfört med tidigare säsonger.  För mer information om antalet laboratoriediagnostiserade influensafall i Östergötland och Sverige, följ denna länk.

[2019-11-18]
Dashboard Strama/VRI
Nu lanserar vi dashboard Strama/VRI - en rapport som med några klick visar hur det ser ut i din verksamhet! Läs mer >>

2019-11-08]
Åtgärder på ViN efter förhöjda legionellahalter
Läs mer >>

[2019-11-05]
Larmbakterie Clostridium difficile, nedåtgående trend >> 

[2019-10-30]
Ny utgåva av "Nytt om smitta i Östergötland - vår tidning" >>

[2019-09-24]
Resultat PPM-VRI sept 2019 >>

[2019-09-02]
Kikhosta
Som en påminnelse om vikten av att förebygga att spädbarn insjuknar i kikhosta har FOHM idag publicerat en nyhet, att det även i år – liksom föregående fyra år – skett en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. Rör sig dock inte om någon ökning av totala antalet fall bland spädbarn. Det finns regionala skillnader i förekomsten av kikhosta och den pågående säsongsökningen väntas kvarstå under hösten, i likhet med föregående år.

[2019-09-02]
Fyra länder inom Europa tappar status som mässlingsfria
Det är Storbritanien, Grekland, Tjeckien och Albanien som enligt WHO inte längre kan räknas som mässlingsfria. Förra året hade Storbritanien 914 bekräftade fall av mässling, Albanien 1 466, Grekland 2 193 och Tjeckien cirka 200. Enligt WHO rapporterades nästan 90 000 fall av mässling i Europa under årets första sex månader. Under hela förra året konstaterades 84 000 fall. Det betonar rekommendationen att se över sitt mässlingsvaccinationsstatus inför resa i Europa.

[2019-08-23]
Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers (Middle East respiratory syndrome)
I samband med hajj och tiden därefter ökar frågeställningar kring mers. Rekommendationerna är uppdaterade bl.a. avseende indikation för provtagning. Se dokument >>

[2019-08-05]
Färre fall av heptatit B och C rapporteras i Sverige, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida >>

[2019-08-05]
Hälsoråd vid hajj
Den 9 augusti 2019 inleds hajj, den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien, läs med om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

[2019-07-09]
Uppdaterade smittskyddsblad för hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C
Patient- och läkarinformation för syfilis, hepatit B, hepatit C och hiva samt patientinformation, hiv - med välinställd behandling finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.

[2019-06-14]
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i SverigeKunskapsunderlag framtaget av Folkhälsomyndigheten, läs mer >>

[2019-06-10]
Om matförgiftningar från Livsmedelsverket

[2019-05-28]
Sommarmånaderna - högsäsong för magsjuka

[2019-05-20]
Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens sida

[2019-04-29]
Dags att vaccinera sig mot TBE
Flera platser i Östergötland räknas nu som riskområden. läs mer på 1177.se/tbe 

[2019-04-04]
Tid för kosläpp - tänk på handhygienen!
Det är dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar, läs mer.

[2019-03-27]
Regeringen har nu beslutat att införa vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn, från och med den 1 september. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

[2019-03-21] Världstuberkulosdagen - uppmärksammas av WHO den 24 mars varje år Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska, läs mer Statistik Östergötland

[2019-03-06] Inhemsk smitta med rävens dvärgbandmask kan inte uteslutasEtt fåtal personer i Sverige har under de senaste åren rapporterats vara infekterade med parasiten rävens dvärgbandmask, Echinococcus multiocularis. En genomgång av fallen och det faktum att dvärgbandmask på senare år har påvisats även bland svenska rävar, gör att Folkhälsomyndigheten inte längre kan utesluta att personer smittats inom Sverige. Risken för att smittas är dock mycket låg. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

[2019-02-14]
Mässling i franska Alperna
Resenärer som planerar att besöka områden i världen där det förekommer mässling bör se över sitt behov av skydd innan avresan, och vara uppmärksamma på eventuella symtom efter hemkomsten. Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna. Information från Folkhälsomyndigheten.

[2019-01-28]
Uppdaterade smittskyddsblad, läkar- och patientinformation 
Smittskyddsblad på diagnoserna amöba, campylobakter, crypotospridium, EHEC, giardia, salmonella, shigella, tyfoid- paratyfoid, yersinia och hygienråd vid tarmsmitta finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.

[2019-01-14]
Utbrott med hepatit A på förskola i Mjölby
Tre fall av Hepatit A konstaterades på förskolan strax före julhelgen. Utbrottet föranledde en stor vaccinationsinsats för att förhindra fortsatt smittspridning, vilken genomfördes under bra samverkan mellan Mjölby VC, Smittskydd och förskolan. Totalt vaccinerades drygt 60 barn och 20 vuxna. Smittskyddet har inte kunnat fastställa vad som orsakade utbrottet. Vi vill dock passa på att påminna vården om vikten av att uppmana föräldrar som reser med sina barn till länder där hepatit A är vanligt att vaccinera sina barn i god tid före resan. BVC erbjuder föräldrar hepatit B vaccination. Det har framkommit att föräldrar kan ha den uppfattningen att barnen är vaccinerade även mot hepatit A.