Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset

Från den 31 augusti 2021 är särskild sjukvårdsledning avvecklad. Det fortsatta pandemiarbetet sker genom den ordinarie styrningen och ledningen inom Region Östergötland.

Den här sidan används för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

Observera att gällande beslut kopplade till hanteringen av covid-19 kvarstår tills annat kommuniceras.

Kontakt med Region Östergötlands Coronagrupp på regional nivå: CoronagruppRO@regionostergotland.se

Bildlänk till vårdens informationssida om vaccination

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2021-10-08]

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.
Följande dokument på sidan Vaccination covid-19 är uppdaterade:
- Rutin för vaccination mot covid-19 (rutinen inkluderar även vaccination av barn)
- Hantering av vaccinet Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) under rubriken Läkemedel.
Nyhet på folkhalsomyndigheten.se

 

[2021-10-05]

Vaccin till ungdomar i åldern 12 till 15 år

Från och med 11 oktober erbjuder Region Östergötland alla ungdomar i åldern 12 till 15 år vaccination mot covid-19. För vaccinering krävs att vårdnadshavarna ger sitt samtycke. I dag, tisdag, skickas erbjudandet och landar i brevlådan om några dagar.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-09-29]

En tredje vaccindos till alla från 80 år

Region Östergötland erbjuder nu en tredje vaccindos till alla som är 80 år och äldre, till dem som bor på särskilda boenden, och till personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Alla i de berörda grupperna får en personlig inbjudan inom de närmaste veckorna.
Artikel på regionostergotland.se 

 

[2021-09-30]

Smittförebyggande rutiner kvar i vård och omsorg

De smittförebyggande rutinerna i vård- och omsorgsverksamheten i Östergötland fortsätter att gälla även efter att de nationella allmänna råden nu tagits bort.  Detta gäller även kommunal vård och omsorg samt privata vårdgivare i länet, exempelvis hemtjänst, fysioterapeuter och privat tandvård. Exempelvis ska personal inom vård och omsorg precis som innan använda munskydd vid patientnära vård och hålla avstånd. Gällande rutindokument finns samlade längre ned på sidan. 
Artikel Smittförebyggande rutiner kvar i vård och omsorg 
Patientinformation om besöksregler på 1177.se 

 

[2021-09-22]

Linköping Arena - ny provtagningsplats för covid-19 i Linköping

Från och med 24 september är provtagningen för covid-19 i Linköping flyttad till pendlarparkeringen intill Linköping Arena (adress: Fastes gata) från US och Ryd, där provtagning hittills utförts. Flytten till större lokaler möjliggör att Linköpingsborna kan erbjudas fler tider för provtagning om behovet uppstår.

 

Avgift vid sen avbokning av vårdbesök och tandvårdsbesök

Den 1 oktober återinför Region Östergötland avgiften för sen avbokning av vårdbesök och tandvårdsbesök som tillfälligt togs bort under pandemin. Precis som före pandemin gäller att patienten vid förhinder ska avboka senast 24 timmar före besöket för att undvika att en avgift på 200 kr tas ut. Detta gäller även för avgiftsfria besök och vid frikort. Information om detta finns exempelvis i kallelser, på informationsskärmar i väntrum och i tidningen Hälsotecken.

 

[2021-09-14]

Material om vaccination – att dela ut i samband med provtagning eller annat vårdbesök

Nu finns en uppdaterad affisch (A3) och informationsblad (A4) med information om vaccination mot covid-19. Materialet kan delas ut användas i samband med provtagning, eller annat vårdbesök. Materialet finns att ladda ned och skriva ut från sidan Informationsmaterial under rubriken Informationsmaterial om vaccination mot covid-19.

 

[2021-09-13]

Extra vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Nu erbjuder Region Östergötland en extra dos vaccin till personer med nedsatt immunförsvar, orsakat av sjukdom eller behandling. Erbjudandet når digitala brevlådor i dag, måndag. Med vanlig post kommer det om några dagar.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-09-02]

Högt tryck – många vill testa sig

Många vill testa sig för covid-19 just nu, och Region Östergötland arbetar för att på nytt skala upp provtagningsverksamheten. Det är viktigt att testa sig när det är motiverat och fortsätta hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdom och tvätta händerna.
Artikel på regionostergotland.se

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv coronavirus (2021-06-30)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

  Hygiendirektiv tandvård (2020-11-25)

 Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd (2021-06-30)

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 checklista för chef (2021-06-29)

  Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare (2020-09-17)

Filmer

  Basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2021-03-18)

  Instruktion avklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

 

SKYDDSUTRUSTNING

 Bildguide ersättningsartiklar skyddsmaterial (2021-09-06)

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (2020-10-29)

 

LÄKEMEDEL

Frågor och svar om läkemedel och covid-19 >> 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (2021-02-09)

 Beslut om lagerhållning av läkemedel inom kommunal hemsjukvård och särskilt boende i Region Östergötland (2021-02-15)

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 Direktiv för provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg (2021-06-16)

Smittspårning:

 Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (2021-09-29) 

 Smittspårning inom primärvård och akutmottagning (2021-10-04)

 Mall för smittspårning (2021-03-17)

 Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre (2021-03-17)

Provtagning:

 Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 (2021-07-13)

Provtagning av Covid-19 inför resa  (2020-07-06)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

 Analysförfarande diagnostik för SARS-CoV-2 (2020-11-15)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (2020-05-25) OBS! Gäller även kommunerna.

Informationsmaterial

Region Östergötlands informationsmaterial om provtagning och smittspårning - bland annat på olika språk >>>

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad >>>

 

VÅRDFRÅGOR

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

 Vägledning om smittsamhet och smittfrihet vid covid-19 (2021-09-23)

 Föreläsning om symtom och förlopp för covid-19
Medarbetare från Infektionskliniken, Region Östergötland, föreläser på Svenska Läkaresällskapets State of the Art Covid-19 (december 2020)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (2021-04-09)

 

FÖR KOMMUNERNA 

  Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (2021-05-28)

  Source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd inom kommunal vård och omsorg (2021-06-29)

  Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (2021-06-29)

  Film: Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

  Film: Instruktion avklädning av skyddsutrustning ( 2020-11-16)

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2021-02-09)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 Fläktar/Transportabla AC-anläggningar inom kommunal vård och omsorg (2021-06-07)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial från Region Östergötland för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.