Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset


Från den 30 oktober är de särskilda sjukvårdsledningarna på regional nivå och lokal nivå på de tre sjukhusen återigen etablerade för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med pandemin inom Region Östergötland. Särskild sjukvårdsledning på regional nivå befinner sig i stabsläge. Lokal särskild sjukvårdsledning på Lasarettet i Motala är i förstärkningsläge medan Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset är i stabsläge.

  • Alla gällande beslut som fattats av särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå med anledning av covid-19 kvarstår tills vidare.
  • Denna sida är under revidering och kommer fortsätta användas för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

Kontakt med särskild sjukvårdsledning på regional nivå: regionalsjukvardsledning@regionostergotland.se

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2021-02-24]

"Viktigt att vi vaccinerar oss"

Vaccineringen av medarbetare i hälso- och sjukvården fortsätter. I en ny film berättar David Ekqvist, infektionsläkare, varför han tycker att det är viktigt att vaccinera sig. Filmen finns på undersidan Frågor och svar på Vaccinationssidan på Vårdgivarwebben.

 

[2021-02-19]

Stort intresse för att arbeta på vaccinationsmottagningar

Intresset för att hjälpa till på vaccinationsmottagningarna är stort. Region Östergötland är trygga med att klara bemanningen – men ser gärna att fler personer hjälper till.
Artikel på regionostergotland.se

 

Medarbetarinformation och frågor och svar

Nu finns ett informationsmaterial om vaccination som riktar sig till vård- och omsorgspersonal i Östergötland. Bilderna, som kommer att uppdateras kontinuerligt, kompletteras med ett antal frågor och svar och kan med fördel användas på en arbetsplatsträff. 
Informationsmaterial och frågor och svar vaccination

 

[2021-02-17]

Sekvensering av covid-19-prover i egen regi 

Så kallad sekvensering av covid-19-prover är centralt för att kunna hitta muterade varianter av viruset. Från och med igår gör Region Östergötland dessa analyser av virusets arvsmassa i egen regi.  
- Arbetet görs än så länge manuellt, men vi räknar med att sekvenseringen ska kunna bli automatiserad om drygt en månad, säger Andreas Westöö, stabschef i den regionala sjukvårdsledningen.

 

[2021-02-15]

Instruktionsfilm - så får du ut 6 doser ur en ampull med Comirnaty-vaccin

Nu finns en instruktionsfilm framtagen som visar hur du ska göra för att få ut 6 doser ur en ampull med Comirnaty-vaccin. Länk till filmen.
Länk till filmen finns också på Vaccinationssidan under rubriken Läkemedel.

 

[2021-02-11]

Regionen går ned i stabsläge

Belastningen på sjukvården är fortsatt hög och vaccinationsinsatsen kräver omfattande samordningsarbete. Trots detta har särskild sjukvårdsledning på regional nivå idag fattat beslut om att gå ned till stabsläge.

 

Förenklad beställning av provtagning för vård- och omsorgspersonal

Från den 11 februari behöver du som arbetar inom vård och omsorg inte längre ange en särskild beställningsnyckel när du beställer PCR-provtagning via 1177.se. Läs mer i nyhet på vårdgivarwebben.

 

[2021-02-05]

Resenärer som varit utanför Sverige

Från och med 6 februari ska resenärer som varit utanför Sverige – oavsett land - stanna hemma och låta sig provtas. Se Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 under rubriken Provtagning och smittspårning.

 

[2021-02-02]

Regionen redo för den stora vaccinationsinsatsen

Vaccinationer mot covid-19 pågår i Region Östergötland och nu har drygt 14 000 personer fått den första dosen. Tre stora vaccinationscentraler står klara inför de breda vaccinationerna av allmänheten. De utökas med fler vaccinationsställen i Mjölby, Linköping och Finspång.
Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-01-27]

Statistik över antal vaccinerade

Från och med i dag redovisar Region Östergötland daglig statistik på webben över hur många som har vaccinerats mot covid-19. Statistiken syns i samma graf som annan daglig statistik om covid-19 på externa webbplatsen.
Till statistik om covid-19 på regionostergotland.se

 

[2021-01-26]

Resenärer från Norge, Brasilien, Sydafrika och Storbritannien

Nu ska även resenärer från Norge och Brasilien stanna hemma och låta sig provtas, i likhet med tidigare angivna Sydafrika och Storbritannien. Se Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 under rubriken Provtagning och smittspårning nedan.

 

[2021-01-22]

Modernas vaccin inte använt i Östergötland

Flera regioner i Sverige, däribland Region Östergötland, har fått vaccin från Moderna som har förvarats i för låg temperatur. Ingen i Östergötland har vaccinerats med det aktuella vaccinet, som nu har försatts i karantän. Artikel på regionostergotland.se

 

E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination

Nu finns en e-utbildning om injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylax.  E-utbildningen nås på informationssidan om vaccination här på Vårdgivarwebben.

 

[2021-01-18]

Information om vaccination översatt till 14 olika språk

Nu finns Folkhälsomyndighetens faktablad "Till dig som vaccinerar dig mot covid-19" översatt till 14 olika språk. länken nås även på Region Östergötlands sida om vaccination mot covid-19 på Vårdgivarwebben.

[2021-01-14]

Stort intresse hos hemtjänsttagare för att boka vaccination

Nu har vaccinationerna för hemtjänsttagare startat. Sedan vaccinationstiderna släpptes har intresset varit så stort att telefonbokningen inte hunnit med alla samtal. ”I första hand vill vi att alla som har möjlighet bokar tid digitalt”, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland. Läs mer i nyhet på regionostergotland.se

 

Vaccination av medarbetare 

Nästa vecka inleder Region Östergötland vaccinationer av medarbetare som arbetar nära covid-patienter på länets sjukhus. Läs mer i artikel från onsdagens pressträff på regionostergotland.se

 

Ålder för provtagning sänkt till 13 år och uppåt

Från och med idag provtar Region Östergötland medborgare från 13 år och uppåt för covid-19 i Östergötland. Information till medborgare om provtagning på 1177.se

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv coronavirus (Uppdaterat 2020-12-11)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

  Hygiendirektiv tandvård (Uppdaterad 2020-11-25)

  Utökad source control med kontinuerlig användning av munskydd (Publicerad 2020-12-21)

  Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (2020-12-21)

  Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare (2020-09-17)

Filmer

  Basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Instruktion påklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Instruktion avklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

 

SKYDDSUTRUSTNING

Ersättningsartiklar skyddsutrustning (Uppdaterad 2021-02-24)

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (Uppdaterad 2020-10-29)

 

LÄKEMEDEL

Frågor och svar om läkemedel och covid-19 >> 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (Uppdaterad 2021-02-09)

 Beslut om lagerhållning av läkemedel inom kommunal hemsjukvård och särskilt boende i Region Östergötland (Nytt 2021-02-15)

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 Provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (Uppdaterat 2020-12-28)

Smittspårning:

 Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (2021-02-17) 

 Smittspårning av covid-19 inom primärvården (2020-12-11)

 Smittspårning av covid-19 på akutmottagning (2020-12-11)

 Mall för smittspårning (2020-12-10)

 Mall för smittspårning inom primärvården och akutmottagning (2021-02-26)

 Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre (Uppdaterat 2020-12-04)

Provtagning:

 Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 (Uppdaterat 2021-02-23)

Provtagning av Covid-19 inför resa  (2020-07-06)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

 Analysförfarande diagnostik för SARS-CoV-2 (2020-11-15)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (Uppdaterat 2020-05-25) OBS! Gäller även kommunerna.

Information till patienter:

 Provtagning: Information till dig som provtagits för covid-19 (Uppdaterat 2020-11-19)

 Smittspårning: Information till dig som har covid-19 (Uppdaterat 2021-02-15)

 Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19 (Uppdaterat 2021-01-27)

 Misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök (Nytt 2020-11-19)

Informationsbladen på flera språk >>> 

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad > > >

 

VÅRDFRÅGOR

 Riktlinje VFU-verksamhet gemensam för Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet (2020-11-12)

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

 Smittfrihetsbedömning vid covid-19 (2020-11-19)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 2020-04-22)

 

FÖR KOMMUNERNA 

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Uppladdad 2020-12-23)

 Utökad source control med kontinuerlig användning av munskydd som en smittförebyggande åtgärd för att skydda vårdtagare och personal inom kommunal vård och omsorg 
(Uppladdad 2020-12-23)

  Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (Uppdaterat 2020-11-30)

  Film: Instruktion påklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Film: Instruktion avklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (Uppdaterat 2021-02-09)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial från Region Östergötland för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.

Så får du ut 6 doser Comirnaty ur en ampull - instruktionsfilm