Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset


Från den 30 oktober är de särskilda sjukvårdsledningarna på regional nivå och lokal nivå på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala återigen etablerade och i stabsläge för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med pandemin inom Region Östergötland.

  • Alla gällande beslut som fattats av särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå med anledning av covid-19 kvarstår tills vidare.
  • Denna sida är under revidering och kommer fortsätta användas för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

Kontakt med särskild sjukvårdsledning på regional nivå: regionalsjukvardsledning@regionostergotland.se

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2020-11-30]

Användande av munskydd/visir vid vård av patienter/vårdtagare som inte betraktas som misstänkta eller verifierade Covid-19

Vid vård av patienter/vårdtagare som inte konstaterats eller misstänks vara smittade av covid-19:
Använd munskydd IIR eller visir vid ansiktsnära vård/omsorg (moment som utförs ansikte mot ansikte inom en meters avstånd). Syftet är att skydda patienten/vårdtagaren från möjlig smitta från personal utan symtom. Denna rutin har tidigare funnits beskriven i hygiendirektivet. För att förtydliga rutinen har den nu lyfts ut till ett eget dokument. Utifrån detta har följande uppdateringar nu gjorts:

under rubriken Hygiendirektiv:
• ”Situationsanpassad source control med munskydd eller visir som en extra patientsäkerhetsåtgärd” (ny)
• Hygiendirektiv Coronavirus (uppdaterad)
• Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 checklista för chef (uppdaterad)

under rubriken För kommunerna:
• Situationsanpassad source control med munskydd eller visir som en extra patientsäkerhetsåtgärd för kommunal vård och omsorg (ny)
• Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 kommunal vård och omsorg (uppdaterad)
• Åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (uppdaterad)

 

[2020-11-26]

Uppdaterade dokument

 

[2020-11-24]

Nu kan alla över 70 år boka provtagning på 1177.se

Under torsdagen förra veckan återupptogs provtagningen av allmänheten med personer som är över 70 år och har haft symtom på covid-19 i mer än 48 timmar. Nu är det möjligt för personer inom denna åldersgrupp att själva boka tid för provtagning genom att logga in på 1177.se. Nyhet på regionostergotland.se

 

[2020-11-20]

Nytt dokument om misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök

Nu finns ett nytt ifyllbart Word-dokument "Misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök" där mottagningarna själva skriver in sina uppgifter. Du hittar det under rubriken Provtagning och smittspårning längre ner på sidan. 

Provtagning för personal – tider finns att boka på andra ställen än sjukhusen

Provtagning för covid-19 är prioriterat för personal inom hälso- och sjukvården. Provtagningstiderna på sjukhusen tar dock snabbt slut för medarbetare. Provtagningsenheten vill därför tipsa om att det finns tider att boka på andra ställen än sjukhusen, exempelvis vid provtagningsboden i Ryd i Linköping. För att boka tid, logga in på 1177.se.

 

[2020-11-18]

Följande gäller för personal som bor ihop med någon som är sjuk

Du som bor med person som har konstaterad covid-19-smitta: För dig gäller: 1) Jobba hemifrån, 2) Gå till jobbet om du ej träffar någon, 3) Hemkarantän i en vecka (smittbärarpenning) och att vara uppmärksam på symtom under totalt 14 dagar.
För dig som bor med sjuk person utan konstaterad covid-19-smitta: Arbeta hemifrån om det går. Såvida du inte har några symptom alls kan du gå till arbetet och var extra uppmärksam på symtom. Läs mer på 1177.se 

Uppdaterat: Information till patienter som provtagits för covid-19

Det som är ändrat är ett tillägg av följande mening under påvisat provsvar:
Personer du delar boende med räknas som hushållskontakter och ska följa särskilda förhållningsregler. Du hittar informationsbladet Information till dig som provtagits för covid-19 under Provtagning och smittspårning, längre ner på sidan.

 

[2020-11-17]

Gemensam riktlinje om VFU

Så långt det är möjligt utifrån covid-19 pandemin ska verksamheterna fortsätta genomföra VFU trots den allvarliga situation som hälso- och sjukvården nu befinner sig i. Den hållningen finns beskriven i en ny gemensam riktlinje undertecknad av regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet. Region Östergötland har samma syn när det gäller genomförande av APL och LIA. Du hittar riktlinjen under rubriken Vårdfrågor nedan.

 

[2020-11-16]

Uppdaterat hygiendirektiv - instruktionsfilmer för på- och avklädning av skyddsutrustning

Dokumentet Hygiendirektiv coronavirus är kompletterat med länkar till nya instruktionsfilmer för på- och avklädning av skyddsutrustning. Dokumentet, såväl som länkar till filmerna, finns under rubriken Hygiendirektiv nedan.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv coronavirus (Uppdaterat 2020-11-30)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

  Hygiendirektiv tandvård (Uppdaterad 2020-11-25)

  Situationsanpassad source control med munskydd eller visir som en extra patientsäkerhetsåtgärd (Publicerad 2020-11-30)

  Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (2020-11-30)

  Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare (2020-09-17)

Filmer

  Basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Instruktion påklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Instruktion avklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

 

SKYDDSUTRUSTNING

Ersättningsartiklar skyddsutrustning (Uppdaterad 2020-11-12)

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (Uppdaterad 2020-10-29)

 Rutin för beställning av viss skyddsutrustning vid akuta behov (Uppdaterad 2020-11-13)

 

LÄKEMEDEL

Frågor och svar om läkemedel och covid-19 >> 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (Uppdaterad 2020-09-25)

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 Provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (Uppdaterat 2020-10-21)

Smittspårning:

 Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (2020-11-16) 

 Mall för smittspårning (2020-10-30)

 Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg (Utlagt 2020-11-06)

Provtagning:

 Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 (Nytt 2020-11-25)

Provtagning av Covid-19 inför resa  (2020-07-06)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

 Analysförfarande diagnostik för SARS-CoV-2 (2020-11-15)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (Uppdaterat 2020-05-25) OBS! Gäller även kommunerna.

Information till patienter:

 Provtagning: Information till dig som provtagits för covid-19 (Uppdaterat 2020-11-19)

 Smittspårning: Information till dig som har covid-19 (Uppdaterat 2020-09-25)

 Till dig som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19 (Uppdaterat 2020-09-25)

 Misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök (Nytt 2020-11-19)

Informationsbladen på flera språk >>> 

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad > > >

 

VÅRDFRÅGOR

 Riktlinje VFU-verksamhet gemensam för Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet (2020-11-12)

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

 Smittfrihetsbedömning vid covid-19 (2020-11-19)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 2020-04-22)

 

FÖR KOMMUNERNA 


  
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (Uppdaterat 2020-11-30)

 Situationsanpassad source controll med munskydd eller visir som en extra patientsäkerhetsåtgärd för kommunal vård och omsorg (publicerad 201130)

  Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (2020-11-30)  

  Film: Instruktion påklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Film: Instruktion avklädning av skyddsutrustning (Nytt 2020-11-16)

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2020-04-28)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial från Region Östergötland för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.