Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

 

Coronaviruset

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av covid-19. Sjukvården har sedan tidigare stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns väl inarbetade rutiner för vård av patienter med smitta och smittspårning för att undvika vidare spridning.

 

Riktlinjer och stöd

 

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv Uppdaterad 2020-03-26 (mindre justering 2020-03-28)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och ersätter de tidigare hygienkommendationerna. Direktivet innehåller flera ändringar, bland annat när det gäller hantering av avfall och måltider, hur skyddsförkläde ska användas och hantering av avliden

 Hygiendirektiv tandvård Uppdaterad 2020-04-01

 

SKYDDSUTRUSTNING

  Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 Uppdaterad 2020-03-24

 

LÄKEMEDEL
Här hittar du frågor och svar om läkemedel och covid-19 

 

PROVTAGNING

 Direktiv för provtagning covid-19 Uppdaterad 2020-04-08
Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland
OBS! Gäller även kommunerna.

 Formulär provtagning Uppdaterad 2020-04-08
OBS! Gäller även kommunerna.

 Rutin för mobil provtagning Uppdaterad 2020-03-26

 Tider och logistik för SARS-CoV-2-analys Nytt 2020-04-08

 

VÅRDFRÅGOR

 Beslut avseende behandlingsriktlinjer av patienter med covid-19 i
enskilt boende, särskilt boende och korttidsboende (2020-04-09)


  
Vägledning om smittsamhet vid Covid-19 Nytt 2020-04-08

 

Löpande lägesuppdateringar

 

[2020-04-09]
Behandlingsriktlinjer av patienter med covid-19 i enskilt, särskilt och korttidsboende
Regiongemensamma riktlinjer för omhändertagande av patienter med covid-19 i enskilt boende, särskilt boende och inom korttidsboende finns här>>

[2020-04-09]
Beslut smittskyddsåtgärder
Beslut avseende smittskyddsaspekter vid kirurgi under covid-19>>

[2020-04-09]
Direktiv för provtagning - COVID-19
Direktiv för provtagning av patienter, brukare/patienter och personal inom vård och omsorg t.ex. äldreboenden samt personal inom hälso- och sjukvård är uppdaterade 2020-04-08. Direktiven finns under rubriken provtagning på denna sida.


[2020-04-09]
Vägledning om smittsamhet vid Covid-19
Regional sjukvårdsledning har fattat beslut om en vägledning om smittsamhet vid Covid-19. Vägledningen gäller både personal och patienter och bygger på Smittskyddsläkarföreningens rekommendationer. Vägledningen ligger under rubriken "Vårdfrågor" ovan.

[2020-04-08]
Liggande sjuktransport
Med start tisdag 7/4 kl. 08:00 transporterar liggande sjuktransport patienter med infektionssymtom från luftvägarna eller med konstaterad covid-19 mellan bostad och sjukhus eller vårdenhet. Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har behov av övervakning eller medicinska åtgärder. Resursen är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator. Transporten beställs av vårdpersonal via beställningsformulär liggande sjuktransport  eller på telefon 020-370 370.

Var noga med att uppge infektionssymtom från luftvägarna alternativt konstaterad covid-19 vid beställning av transporten.
 

[2020-04-01]
Tolkning även tills vidare på distans
Tolkbeställningar för upphandlade kontakttolkar (språktolkar) fortsätter tills vidare att göras om till telefontolkning enligt tidigare beslut om till telefontolkning.
På regionens tolkcentral finns teckenspråks-och dövblindtolkar, skrivtolkar och taltjänsttolk. För teckenspråkiga döva (teckenspråkstolkning) och vuxendöva/hörselskadade (skrivtolkning) ska i första hand distanstolkning beställas. Detta för att begränsa smitta och säkerställa tillgång till tolkar. Det kräver att beställande enhet har en dator eller läsplatta med Skype för företag (inloggad).
Skype finns i alla regiondatorer. Vid beställning anges en skypeadress som tolken kan ringa till och ytterligare information som kan behövas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt vid mötet.
I dialog med tolkcentralen kan i andra hand fysisk tolk eller annan teknisk lösning vara ett alternativ.

 

För kommunerna

 

 Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg 

(2020-03-20)

 Erbjudande om stöd gällande skyddsmaterial

 Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 

Folkhälsomyndigheten

 

Undvik att skriva ut, återkom istället till denna sida för att vara säker på att ha den senaste versionen.

Provtagningsindikation – misstänkt fall av covid-19
(länk till Folkhälsomyndigheten) 

Se även "Direktiv för provtagning covid-19". Där finns provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland.

 

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

 

Länkar

 

 Informationsmaterial för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.