Region Östergötland

Coronainformation för externa vårdgivare

Coronaviruset


Från den 30 oktober är de särskilda sjukvårdsledningarna på regional nivå och lokal nivå på de tre sjukhusen återigen etablerade för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med pandemin inom Region Östergötland. På grund av den mycket höga belastningen på hälso- och sjukvården är den särskilda sjukvårdsledningen för Region Östergötland i förstärkningsläge. Det innebär att också samtliga tre sjukhus är i förstärkningsläge.  

  • Alla gällande beslut som fattats av särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå med anledning av covid-19 kvarstår tills vidare.
  • Denna sida är under revidering och kommer fortsätta användas för kommunikation om Region Östergötlands arbete med covid-19.

Kontakt med särskild sjukvårdsledning på regional nivå: regionalsjukvardsledning@regionostergotland.se

 

Genvägar till riktlinjer och stöd

 

Bokmärke Hygiendirektiv Bokmärke Skyddsutrustning Bokmärke Läkemedel
Bokmärke Provtagning och smittspårning Bokmärke Vårdfrågor Bokmärke Transporter
Bokmärke För kommunerna Bokmärke Rehabilitering Bokmärke Länkar 

 

Aktuellt

 

[2021-05-12]

Personlig lockdown kvar över helgen

Personlig lockdown i Östergötland förlängs till och med den 16 maj. Från och med måndag 17 maj gäller nationella rekommendationer igen. Region Östergötland ser flera tecken på att initiativet med personlig lockdown har haft effekt. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-05-07]

Vaccination för 18-39-åringar i riskgrupp

I nästa vecka går Region Östergötland vidare och erbjuder vaccination för personer i riskgrupper i åldern 18-39 år. De personer som erbjuds att boka tid kommer att få brev under nästa vecka. Därefter är bedömningen att fas 4 kan starta under vecka 21, något tidigare än beräknat. Artikel på regionostergotland.se

 

Satsning på grupper som är svåra att nå med vaccinationsinformation

Det är viktigt att alla som vistas i Östergötland får möjlighet att informera sig om covid-19 och hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Personer som är svåra att nå på grund av social utsatthet eller språkliga hinder är en särskilt utpekad grupp i fas 3 av vaccinationen. Region Östergötland arbetar målinriktat och fokuserat på att nå dem med information. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-04-30]

Rekommendationer gällande vaccination av gravida

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att gravida generellt sett inte ska erbjudas vaccin.  Om kvinnan däremot har en eller flera specificerade riskfaktorer kan hon erbjudas ett mRNA-vaccin och då efter 12:e graviditetsveckan. Detta sker då i vaccinationsfas 3. Dialog pågår med mödrahälsovården om vilka ytterligare rutiner som kommer att gälla för de som är aktuella för vaccination utifrån riskgrupperna. Mer information finns i uppdaterad ”Medicinsk riktlinje för covid-19-vaccination inom Region Östergötland” på Vaccinationssidan.

 

[2021-04-28]

Personligt brev krävs för vaccination

Vaccinationerna i Region Östergötland går vidare. Den här veckan får riskgrupper i åldern 50-59 år erbjudande om vaccination. För att få boka tid ska man ha fått ett personligt brev eller blivit kontaktad av regionen på annat sätt. Brevet ska tas med vid vaccinationstillfället. - Vi vill klargöra att erbjudandet just nu bara gäller riskgrupper som har blivit kontaktade av oss, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen.
Artikel på regionostergotland.se

 

Angående fortsatt vaccination till personer under 65 år som fått AstraZenecas vaccin som dos 1

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu Region Östergötland personer under 65 år, som fått AstraZenecas vaccin som dos 1, att få ett mRNA-vaccin som sin andra dos. Detta ska ske ca 12-15 veckor efter första dosen. En andra dos mRNA-vaccin bedöms inte behövas. Individer som ändå vill ha AastraZenecas vaccin som dos 2 ska muntligen informeras om att det i nuläget är emot rådande rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Region Östergötland kan inte heller garantera att det vid varje bokat vaccinationstillfälle kan erbjudas AstraZenecas vaccin. Se " Riktlinjer för dos 2 av covid-19-vaccination till personer som fått dos 1 med Vaxzevria" på Vaccinationssidan.

 

[2021-04-26]

Personer i åldrarna 50 till 59 år som tillhör riskgrupper vaccineras

Region Östergötland erbjuder nu nästa grupp vaccinering. Personer i åldern 50 till 59 år som tillhör riskgrupper får möjlighet att boka tid för vaccination. Artikel på regionostergotland.se

 

[2012-04-21]

Region Östergötland  i förstärkningsläge

Region Östergötland gick på onsdagen upp i förstärkningsläge på regional nivå. "Vi har ett allvarligt läge med hög belastning på sjukvården och en stor smittspridning, samtidigt som vi genomför en omfattande vaccinationsinsats", säger Jessica Frisk, regional sjukvårdsledare. Artikel på regionostergotland.se

 

Vaccinerad hushållskontakt utan symtom

Asymtomatiska personer som identifieras som hushållskontakt eller närkontakt till någon som har covid-19 undantas från smittspårning om de vaccinerats med sin första dos för minst tre veckor sedan. Det innebär att de inte behöver följa förhållningsregler om tex hemkarantän och provtagning. Se uppdaterat dokument ”Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (RÖ)” under rubriken Provtagning och smittspårning. Informationsblad och information på 1177.se uppdateras under dagen.

 

[2021-04-16]

Vaccination av prioriterad personal återupptas

Vaccinationerna i fas 2 fortsätter. Inom kort återupptas vaccineringarna av prioriterad personal i vård och omsorg. Även vaccineringen av brukare inom LSS återupptas inom kort. Mer information kommer.

 

Vaccination för 60-64-åringar sätter igång

Nu är det dags för nästa åldersgrupp att vaccineras i Östergötland. Nu får alla invånare i åldersgruppen 60-64 brev år med erbjudande om att boka tid för vaccinering. Brevet med erbjudandet går ut via digitala brevlådor under fredagen och med vanlig post de närmaste dagarna. Artikel på regionostergotland.se

 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping i förstärkningsläge

På grund av mycket hög belastning har Vrinnevisjukhuset i Norrköping den 15 april gått upp till förstärkningsläge.

 

[2021-04-12]

Tillfälligt längre svarstider efter provtagning

Antal provtagningar för covid-19 har ökat snabbt de senaste veckorna. Trots ökningen har Region Östergötland kunnat ta hand om alla prover och hålla korta svarstider. På grund av en driftstörning under helgen är svarstiderna efter provtagning tillfälligt längre. Artikel på regionostergotland.se

 

Vaccination för 65-69-åringar

Nu är det dags för nästa åldersgrupp att vaccineras i Östergötland. Nu får alla invånare i åldersgruppen 65-69 brev år med erbjudande om att boka tid för vaccinering. Brevet har också skickats ut till den digitala brevlådan Kivra. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-04-01]

Föreläsning om symtom och förlopp för covid-19

Nu finns länk till den uppskattade föreläsning om symtom och förlopp för covid-19 som två överläkare från Infektionskliniken i Linköping bidrog med på Svenska Läkaresällskapets State of the Art Covid-19-konferens i december förra året. Länken till föreläsningen finns också under Vårdfrågor nedan.

 

[2021-03-31]

Utökad smittspårning - provtagning av exponerade utan symtom

Som en del av en smittspårning kan nu symtomfria personer uppmanas att provta sig för covid-19. Detta enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Uppmaning om symtomfri provtagning ges endast i samband med smittspårning och gäller i de fall där man haft ett mindre avstånd än 2 meter till den smittade i minst 15 minuter.

Mer information: 
Se dokumentet "Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland" som finns under rubriken Provtagning och smittspårning.

Informationsblad till patienter i samband med provtagningstillfället samt till chefer och rektorer för vägledning vid smitta på arbetsplatsen/skolan finns på sidan Informationsmaterial till patienter.

 

[2021-03-29]

Vaccinering med Astra Zeneca återupptas för personer på 65 år och äldre

Från och med 29 mars återupptar Region Östergötland vaccinering med Astra Zeneca, till personer 65 år och äldre. För en äldre person är risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 högre än en eventuell risk att få en allvarlig biverkning av vaccinet. För personer yngre än 65 år fortsätter pausen till dess att mer kunskap finns.

 

[2021-03-26]

Universitetssjukhuset i Linköping i förstärkningsläge

På grund av mycket hög belastning gick Universitetssjukhuset i Linköping upp till förstärkningsläge den 25 mars.

 

[2021-03-19]

Intervall förlängs för covid-19-vaccination

Vaccination med Astra Zeneca pausas även nästa vecka i Region Östergötland. Vaccination med de två andra vaccinerna fortsätter, men intervallet mellan första och andra vaccindosen förlängs. Regionen kommer att kontakta de personer vars tider behöver bokas om. Artikel på regionostergotland.se

[2021-03-18]

Ändrad definition av nära kontakt

På grund av det förändrade epidemiologiska läget med nya varianter av SARS-CoV-2 samt som ett led i en harmonisering med bland annat ECDC har Folkhälsomyndigheten reviderat definitionen av en nära kontakt till inom 2 meter. Med anledning av det är berörda dokument uppdaterade.

I direktivet för provtagning och smittspårning i kommunal vård och omsorg liksom i den regionala vägledningen för smittspårning är definitionen av exponerad ändrad till ”kontakt med smittsamt index inom 2 meter samt minst 15 minuter under loppet av ett dygn”. 

I den regionala vägledningen finns också ett tillägg om hur man ska förhålla sig till hushållskontakter som haft covid-19 eller är vaccinerade.

 

[2021-03-17]

Vaccinationer genomförs med annat vaccin

De som haft en tid för vaccinering med Astra Zeneca den här veckan kommer att få sin vaccinering med andra vaccinsorter, så långt det är möjligt. De som bokades av under tisdagen får en ny tid för sin vaccination. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-03-16]

Vaccinationsresor utökas till personer över 80 år 

Region Östergötland utökar möjligheterna till subventionerad vaccinationsresa för personer över 80 år. Syftet är att underlätta för de äldsta att ta sig till vaccination mot covid-19. Artikel på regionostergotland.se

 

Vaccineringar med Astra Zeneca avbokas

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagsmorgonen att pausa användningen av Astra Zeneca i väntan på utredning från Europeiska läkemedelsmyndigheten. För Region Östergötlands del innebär det att alla inbokade vaccinationer med Astra Zeneca avbokas i avvaktan på besked. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-03-12]

Fortsatt användning av munskydd i vårdens lokaler

För att skydda patienter och andra medarbetare ska medarbetare inom Region Östergötland och övrig personal fortsatt använda munskydd i vårdens lokaler. Riktlinjen "Utökad source control kontinuerlig användning munskydd" under Hygiendirektiv är förlängd till 31 maj.

 

[2021-03-10]

Fler grupper får brev om vaccinering

Vaccinationerna av de prioriterade grupperna fortsätter i Region Östergötland. I nästa vecka får alla invånare i åldern 77-79 år brev om att de kan boka tid. - Vi vill påminna om att man kan boka tid på våra vaccinationscentraler där vi har större kapacitet än på vårdcentralerna, säger Rickard Lundin. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-03-05]

Region Östergötland ser över vaccinationsplanen

Beskedet att Astra Zenecas vaccin även rekommenderas för personer över 65 år innebär att Region Östergötland nu ser över vaccinationsplanen. Artikel på regionostergotland.se

 

[2021-03-03]

Smittspårning 48 timmar tillbaka

Smittspårning av nära kontakter rekommenderas nu sträckas 48 timmar tillbaka i tiden istället för 24 timmar. Med anledning av detta har följande dokument under rubriken Provtagning och smittspårning nedan ändrats:

- Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland
- Direktiv för provtagning och smittspårning covid-19 inom kommunal vård- och omsorg för äldre
- Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare lägesuppdateringar >>> 

Antal bekräftade fall i Östergötlands län >>>

 

Riktlinjer och stöd

När du tar del av dokumenten nedan, undvik att skriva ut eller länka direkt till dem från en annan webbsida. Återkom istället till denna sida för att vara säker på att få den senaste versionen.

HYGIENDIREKTIV

  Hygiendirektiv coronavirus (2021-03-30)
Detta direktiv har beslutats av särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är en uppdatering av det tidigare hygiendirektivet. Uppdateringarna finns beskrivna i dokumentet. 

  Hygiendirektiv tandvård (2020-11-25)

  Utökad source control med kontinuerlig användning av munskydd (2021-03-01)

  Checklista för chef: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 (2020-12-21)

  Återinfört krav på smittskyddsanmälan avseende covid-19 från ansvarig läkare (2020-09-17)

Filmer

  Basala hygien- och klädregler fokus covid-19

  Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2021-03-18)

  Instruktion avklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

 

SKYDDSUTRUSTNING

 Bildguide ersättningsartiklar skyddsmaterial (2021-04-20)

 Information om skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid-19 (2020-10-29)

 

LÄKEMEDEL

Frågor och svar om läkemedel och covid-19 >> 

 Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede i samband med Covid-19 (2021-02-09)

 Beslut om lagerhållning av läkemedel inom kommunal hemsjukvård och särskilt boende i Region Östergötland (2021-02-15)

 

PROVTAGNING OCH SMITTSPÅRNING

 Direktiv för provtagning och smittspårning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (2021-04-28)

Smittspårning:

 Smittspårning covid-19 - regional vägledning Region Östergötland (2021-04-21) 

 Smittspårning av covid-19 inom primärvården (2021-04-26)

 Smittspårning av covid-19 på akutmottagning (2020-12-11)

 Mall för smittspårning (2021-03-17)

 Mall för smittspårning inom primärvården och akutmottagning (2021-03-29)

 Mall för smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre (2021-03-17)

Provtagning:

 Direktiv för diagnostik av SARS-CoV-2 (2021-04-07)

Provtagning av Covid-19 inför resa  (2020-07-06)

Provtagningsanvisningar med särskilda instruktioner som gäller i Region Östergötland. OBS! Gäller även kommunerna.

 Analysförfarande diagnostik för SARS-CoV-2 (2020-11-15)

 Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin (2020-05-25) OBS! Gäller även kommunerna.

Informationsmaterial

Region Östergötlands informationsmaterial om provtagning och smittspårning - bland annat på olika språk >>>

Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad >>>

 

VÅRDFRÅGOR

 Riktlinje VFU-verksamhet gemensam för Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet (2020-11-12)

Beslut angående vårdplanering - digital respektive fysisk (2020-09-22)

 Smittfrihetsbedömning vid covid-19 (2020-11-19)

 Föreläsning om symtom och förlopp för covid-19
Medarbetare från Infektionskliniken, Region Östergötland, föreläser på Svenska Läkaresällskapets State of the Art Covid-19 (december 2020)

 

TRANSPORTER

  Transport till och från sjukhus av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 (2021-04-09)

 Rutin för beställning av transport för IVA-patient - förlängd (2020-12-17)

 

FÖR KOMMUNERNA 

  Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg (2021-03-17)

 Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (2021-03-17)

 Utökad source control med kontinuerlig användning av munskydd som en smittförebyggande åtgärd för att skydda vårdtagare och personal inom kommunal vård och omsorg 
(2020-12-23)

  Film: Instruktion påklädning av skyddsutrustning (2020-11-16)

  Film: Instruktion avklädning av skyddsutrustning ( 2020-11-16)

  Behandlingsriktlinjer gällande patienter med covid-19 i i enskilt, särskilt och korttidsboende (2021-02-09)

  Allvarlig luftvägsinfektion hos personer i särskilt boende och hemsjukvård –stöd för upprättande av vårdplan (2020-03-20)

 

REHABILITERING


Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för arbetet med att rehabilitera personer som vårdats för covid-19. Ett stöd riktar sig till professionen och ett till beslutsfattare för att kunna planera resurser. När intensivvården avslutas behöver patienterna ofta en samordnad rehabilitering från flera olika professioner. 

 Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

 

Länkar

 

 Informationsmaterial från Region Östergötland för nedladdning

 Aktuellt läge i Östergötland

 Samlad information på 1177.se om coronaviruset i Östergötland

För allmänna frågor om convid-19: 

 Folkhälsomyndighetens webbplats

 Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats

 Region Östergötlands telefonlinje om covid-19 på olika språk 

Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se.