Region Östergötland

Information på andra språk

Här hittar du länkar till information om coronavirus och covid-19 på andra språk.

Region Östergötland och 1177.se

Anslag till dörrar och entréer

Telefonlinjer om covid-19 på olika språk 

Filmer med råd för att minska smittspridningen 

Tidningen Hälsotecken Tema corona för personer över 65 år (avsnitt på flera språk)

 

Skärpta allmänna råd, på flera språk

pdf Skärpta allmänna råd - arabiska

pdf Skärpta allmänna råd - dari

pdf Skärpta allmänna råd -engelska

pdf Skärpta allmänna råd - finska

pdf Skärpta allmänna råd - somaliska

pdf Skärpta råd covid-19 - svenska

pdf Skärpta råd covid-19 - Tigrinja

 

Information till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19

pdf Engelska_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

pdf  Arabiska_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

pdf  Dari_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

pdf  Finska_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

pdf  Somaliska_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

pdf  Tigrinja_Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19.pdf

 

Så bokar du tid för provtagning

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Arabiska

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Dari

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Engelska

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Finska

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Somaliska

pdf Så bokar du tid för provtagning covid-19 Tigrinja

 

PROVTAGNING - information till patienter, på flera språk

pdf Engelska_Information till dig som provtagits för covid-19

pdf Arabiska_Information till dig som provtagits för covid-19

pdf Dari_Information till dig som provtagits för covid-19

pdf Finska_Information till dig som provtagits för covid-19

pdf Somaliska_Information till dig som provtagits för covid-19

pdf Tigrinja_Information till dig som provtagits för covid-19

SMITTSPÅRNING - (under framtagande)

 

 

Folkhälsomyndigheten

Information på olika språk om covid-19 på folkhälsomyndigheten.se

Krisinformation.se

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19

Samlade länkar till myndigheternas informationspråk/other languages
 

Sveriges radio

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk