Region Östergötland

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial för utskrift om coronavirus och covid-19 till patienter och invånare - framförallt om provtagning och smittspårning. Materialet är framtaget av Region Östergötland. Du hittar också länkar till information på andra språk från olika myndigheter. 

Till dig som provtagits för covid-19

Informationsblad i formatet A4
Senast uppdaterat: svenska 2021-06-03

Svenska: Information till dig som provtagits för covid-19 
Arabiska: Information till dig som provtagits för covid-19
Dari: Information till dig som provtagits för covid-19
Engelska: Information till dig som provtagits för covid-19
Finska: Information till dig som provtagits för covid-19
Somaliska: Information till dig som provtagits för covid-19
Tigrinja: Information till dig som provtagits för covid-19

 

Smittspårning - information till dig som har covid-19

Informationsblad i formatet A4
Senast uppdaterat: 2021-04-29
Svenska: Smittspårning – information till dig som har covid-19
Arabiska: Smittspårning - information till dig som har covid-19
Dari: Smittspårning - information till dig som har covid-19
Engelska: Smittspårning - information till dig som har covid-19
Finska: Smittspårning - information till dig som har covid-19
Somaliska: Smittspårning - information till dig som har covid-19
Tigrinja: Smittspårning - information till dig som har covid-19

 

Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19

Informationsblad i formatet A4
Senast uppdaterat: 2021-06-17
Översättningar till andra språk är under framtagning.

Svenska: Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19 
Engelska: Till dig som har haft nära kontakt med person som haft covid-19

 

Misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök 

Brevmall Word
Senast uppdaterad: 2020-11-19
Misstänkt smitta av covid-19 vid vårdbesök (Word)

  

Information till rektorer och chefer vid nyupptäckta fall av covid-19 

Informationsblad i formatat A4
Senast uppdaterad: 2021-04-07
Information till rektorer vid nyupptäckt fall av covid-19 inom förskola/grundskola/gymnasieskola
Information till chefer och ledare vid nyupptäckt fall av covid-19 på arbetsplatsen

 

Så bokar du tid för provtagning

Informationsblad i formatet A4
Senast uppdaterat: 
Så bokar du tid för provtagning covid-19

   

Skärpta allmänna råd

Affisch/informationsblad i formatet A4
Senast uppdaterad: 2020-12-14

Svenska lättläst: Skärpta råd covid-19 
Arabiska: Skärpta allmänna råd 
Engelska: Skärpta allmänna råd 
Farsi: Skärpta allmänna råd
Finska: Skärpta allmänna råd
Somaliska: Skärpta allmänna råd
Tigrinja: Skärpta råd covid-19
Turkiska: Skärpta råd covid-19

  

Samlad patientinformation finns på 1177.se 

På 1177.se samlas information till patienter och invånare i Östergötland.

Länkar till information på andra språk 

Folkhälsomyndigheten.se: Information på olika språk om covid-19

Krisinformation.se: Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19

Samlade länkar till myndigheternas informationspråk/other languages 

Sveriges radio: Nyheter om nya coronaviruset på flera språk

Kontakt

Vid frågor om informationsmaterialet mejla kommunikationsenheten@regionostergotland.se