Region Östergötland

Provtagning kommuner och privata vårdgivare

Följande gäller provtagning av personal från privata vårdgivare utan avtal med Region Östergötland eller kommun inom Östergötland.

 

Generell information

 • Provtagning av personal är i nuläget prioriterad för vårdande personal (äldrevård och LSS alt vård av personer med allvarliga fysiska funktionshinder).
 • Endast personer med milda symtom, som skulle kunna gå tillbaka till verksamheten om provtagningsresultatet är negativt är aktuella för provtagning.
 • Varje nytt behov innebär en ny kontakt med verksamheten och den särskilda provtagningsfunktionen SVV/PVG.
 • Ett E-formulär måste fyllas i för att bedömning ska göras.
 • Region Östergötland beslutar om provtagning ska ske.

 Rutin för provtagning

 • Chef med behov av att provta personal fyller i e-formuläret nedan som går till en funktionsbrevlåda.
 • Region Östergötland bedömer informationen i formuläret och fattar beslut om provtagning. Beslutet återkopplas via e-post till berörd chef.
 • Om provtagningsbehov föreligger, skickas beställningsnyckel via e-post till berörd chef från särskild provtagningsfunktion SVV/PVG. 
 • Berörd personal:
  a) loggar in på webbplatsen 1177.se,
  b) beställer prov med beställningsnyckeln och
  c) bokar provtagningstid
 • Svar finns när resultatet är klart på 1177.se
 • I händelse av positivt svar kommer smittspårning att ske.

E-formulär provtagning

 
Har berörd personal så milda symtom så att hen kan återgå i tjänst vid negativt provsvar?

Har medarbetaren/arna e-legitimation?