Landstinget i Östergötland

Vaccination covid-19

På den här sidan hittar du information om Region Östergötlands arbete med vaccinering mot covid-19. Sidan kommer att fyllas på med information fortlöpande.

Vaccinationsgruppen covid-19 arbetar för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland. Gruppen är underställd särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

Aktuellt

Missa inte att uppdateringar kring såväl vaccinering som övrigt arbete kring covid-19 även fortsättningsvis finns på startsidan för corona på intranätet Lisa och vårdgivarwebben.

Aktuellt för medarbetare i Region Östergötland (Lisa)
Aktuellt för externa vårdgivare (vårdgivarwebben)

Målbild

Region Östergötland ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Prioriteringsordning

Personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom erbjuds vaccinering först.
1177.se om vilka som kommer att erbjudas vaccination först

Statistik över antal vaccinerade

Daglig statistik om covid-19 på regionostergotland.se

Vaccinationsplan

Vaccinationsplan för covid-19 Region Östergötland (2021-01-19)

IT-stödet MittVaccin

Stödinformation på Vårdgivarwebben om IT-stödet MittVaccin >>

 

Riktlinjer, stöd och beslut för vaccination av covid-19

  Senast uppdaterat
Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 (pdf)  - 
Medicinsk riktlinje för covid-19-vaccination inom Region Östergötland (pdf) 2021-01-21
Rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland (pdf) 2021-01-11
Rutin för Covid-19 vaccination på SÄBO – Dos 2 (pdf) 2021-01-15
Rutin för vaccination av ST-läkare från annan region som tjänstegör i Östergötland (pdf) 2021-01-19
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-01-21
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 på sjukhus (pdf) 2021-01-21
Rekommendationer för covid-19 vaccin till vuxna allergiker (pdf) 2021-01-19 
Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran Warfarin eller NOAK (pdf) 2021-01-20
Rutin för Covidvaccination av Waranpatienter (pdf) 2021-01-19

Utbildning

 

E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylax

 

 Läkemedel

 
Läkemedelsverket: Information om vaccination mot covid-19   
Fass läkemedelsinformation om Pfizers Covid19-vaccin Comirnaty  
Hantering av vaccin Pfizer BioNTechs vaccin COMIRNATY (pdf) 2021-01-11
Förteckning över blodförtunnande läkemedel (pdf) 2021-01-15

Administration och dokumentation

 
Information om IT-stödet MittVaccin >>  
Bokningsrutin för primärvården för vaccination mot covid-19 2021-01-11
Delegation till legitimerad sjuksköterska att ordinera covid-19-vaccin 2021-01-19
Dokumentation första vaccindoserna (pdf) 2020-12-22
Dokumentation av vaccinering mot Covid-19 i MittVaccin - utan RPA (pdf) 2021-01-11

Patientinformation

 
Hälsodeklaration och ordination inför vaccination covid-19 (pdf) 2021-01-20
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)   
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - på olika språk (Folkhälsomyndigheten)  
Affischmallar: Vaccination mot covid-19 (länk till intranätet Lisa, endast för medarbetare i regionen)  

Konsultation

 
Konsultation i vaccinationsfrågor covid-19: kontaktuppgifter (pdf) 2021-01-19