Region Östergötland

Vaccination covid-19

På den här sidan hittar du information om Region Östergötlands arbete med vaccinering mot covid-19. Sidan fylls på med information fortlöpande.

Vaccinationsgruppen covid-19 arbetar för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland. Gruppen är underställd särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

Aktuellt

Missa inte att uppdateringar kring såväl vaccinering som övrigt arbete kring covid-19 även fortsättningsvis finns på startsidan för corona på intranätet Lisa och vårdgivarwebben.

Aktuellt för medarbetare i Region Östergötland (Lisa)
Aktuellt för externa vårdgivare (vårdgivarwebben)

Frågor och svar

Frågor och svar vaccination

Målbild

Region Östergötland ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Prioriteringsordning

Personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom erbjuds vaccinering först.
1177.se om vilka som kommer att erbjudas vaccination först

Statistik över antal vaccinerade

Daglig statistik om covid-19 på regionostergotland.se

Vaccinationsplan

Vaccinationsplan för covid-19 Region Östergötland (2021-04-06)

IT-stödet MittVaccin

Stödinformation på Vårdgivarwebben om IT-stödet MittVaccin >>

 

Riktlinjer, stöd och beslut för vaccination av covid-19

Senast uppdaterat
Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19  
Folkhälsomyndigheten: Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  
Medicinsk riktlinje för covid-19-vaccination inom Region Östergötland (pdf) 2021-03-23
Rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland (pdf) 2021-03-10
Rutin för vaccination mot Covd-19 avs pat med långt slutenvårdsbehov 2021-03-26
Rutin för vaccination mot covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård (pdf) 2021-03-18
Rutin mobil vaccinering (pdf) 2021-02-23
Rutin för Covid-19 vaccination på SÄBO – Dos 2 (pdf) 2021-02-23
Rutin för vaccination av ST-läkare från annan region som tjänstegör i Östergötland (pdf) 2021-01-19
Rutin för dos 2 när vaccin dos 1 givits i annan region (pdf) 2021-04-14
Beslut angående vaccin dos 2 (pdf) 2021-02-10
Rutin för hantering av överblivna doser vid vaccinering mot covid-19 (pdf) 2021-03-10
Samtidig vaccinering av sammanboende (pdf) 2021-03-11
Hantering remisser - Vaccinationskliniken Covid 19 2021-03-15
   

Allergi

 
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-03-03
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 på sjukhus (pdf) 2021-03-03
Rekommendationer för covid-19 vaccin till vuxna allergiker (pdf) 2021-03-29
   

Blodförtunnande eller blödningssjukdom

 

Vaccinering mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (pdf) 2021-02-19
Praktisk rutin för Covidvaccination av Waranpatienter (pdf) 2021-03-04
   

Efter vaccination

 
Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket  
Riktlinje handläggning trombos och/eller trombocytopeni efter Covidvaccination (pdf) 2021-04-06
   

 

Utbildning

E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylax:

Intern anmälan (endast åtkomlig för medarbetare inom Region Östergötland)

Extern anmälan

Repetitionsutbildning MittVaccin:

För sjuksköterskor med ordinationsrätt och läkare (Youtube)
eller 
För sjuksköterskor utan ordinationsrätt (Youtube) 

 

Läkemedel

Senast uppdaterat
Läkemedelsverket: Information om vaccination mot covid-19   
Fass läkemedelsinformation om Pfizers Covid19-vaccin Comirnaty  
Avhämtning av vaccin (pdf) 2021-02-18
Lathund förvaring och hållbarhet vaccin (pdf) 2021-03-10
Hantering av vaccin Pfizer BioNTechs vaccin COMIRNATY inkl. transport  (pdf) 2021-04-14
Så får du ut 6 doser Comirnaty ur en ampull - instruktionsfilm  
Hantering av vaccinet Moderna (pdf) 2021-03-10
Hantering av vaccin Vaxzervia (AstraZeneca) inkl. transport (pdf) 2021-04-14
Beslut angående dosintervall för COVID-19 Vaccine AstraZeneca 2021-02-16

 

Administration och dokumentation

Senast uppdaterat
Information om IT-stödet MittVaccin >>  
Bokningsrutin för Region Östergötland vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-03-26
Delegering till legitimerad sjuksköterska att ordinera covid-19-vaccin (Wordfil) 2021-03-19

Automatiserad referens i Cosmic Journal angående vaccination mot covid-19 (pdf)

Bilaga: Informationsöverföring från MittVaccin till Cosmic via RPA (pdf)

2021-02-04
Dokumentation av vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-02-23
Reservrutin: Dokumentation om MittVaccin inte är tillgängligt (pdf) 2021-04-16
Felregistreringar i MittVaccin (pdf) 2021-03-12
Reservrutin: Dokumentation om automatisk journalanteckning i Cosmic inte kan skapas (pdf) 2021-02-08
Robotlösning för justering av dubbla anteckningar i Cosmic Journal  (pdf) 2021-02-23

 

Patientinformation

Senast uppdaterat
Hälsodeklaration och ordination inför vaccination covid-19 (pdf) 2021-03-31
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - på olika språk (Folkhälsomyndigheten)  
Affischmallar: Vaccination mot covid-19 (länk till intranätet Lisa, endast för medarbetare i regionen)  

 

Konsultation

Senast uppdaterat
Konsultation i vaccinationsfrågor covid-19: kontaktuppgifter (pdf) 2021-01-19