Region Östergötland

Vaccination covid-19

Bild på ung kvinna som visar upp sin axel med ett plåster på där hon tagit sitt vaccin.

På den här sidan hittar du information om Region Östergötlands arbete med vaccinering mot covid-19. 

Vaccinationsgruppen covid-19 arbetar för att säkerställa inriktning och samordning av arbetet med vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland. Gruppen är underställd den regionala Coronagruppen inom Region Östergötland.

Missa inte att uppdateringar kring såväl vaccinering som övrigt arbete kring covid-19 även fortsättningsvis finns på startsidan för corona på intranätet Lisa och vårdgivarwebben:
Aktuellt för medarbetare i Region Östergötland (Lisa)
Aktuellt för externa vårdgivare (vårdgivarwebben)

1177.se - Medborgarinformation om vaccination mot covid-19

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

 

Statistik 

Daglig statistik om vaccinering mot covid-19 på regionostergotland.se

 

IT-stödet MittVaccin

Stödinformation på Vårdgivarwebben om IT-stödet MittVaccin >>

 

Om vaccination för dig som arbetar inom vård och omsorg i Östergötland

Informationsmaterial - varför är det viktigt att du vaccinerar dig?

Film med frågor och svar om vaccination med infektionsläkare Karin Festin

Riktlinjer, stöd och beslut för vaccination av covid-19

Senast uppdaterat
Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19  
Folkhälsomyndigheten: Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  
Medicinsk riktlinje för covid-19-vaccination inom Region Östergötland (pdf) 2021-11-26
Rutin för vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-11-26
Riktlinje för mognadsbedömning vid vaccination covid-19 (pdf) 2021-11-26
   
Rutin för extra dos covid-19 vaccin till personer med förväntat nedsatt vaccinationssvar på grund av sjukdom eller behandling 2021-09-06
Preoperativ vaccinering mot covid-19 (pdf) 2021-05-06
Rutin för vaccination mot Covid-19 avseende patienter inom slutenvården 2021-11-04
Rutin för vaccination mot covid-19 inom kommunal vård och omsorg (pdf) 2021-10-29
Rutin för vaccinationer på korttidsboenden inom Linköpings kommun (pdf)  2021-10-25
Rutin för bokning av vaccination för asylsökande (pdf) 2021-06-30
Rutin för vaccinationsbokning av personer som inte är folkbokförda i Östergötland (pdf) 2021-07-01
Rutin för dos 2 när vaccin dos 1 givits i annan region (pdf) 2021-07-08
Rutin för hantering av överblivna doser vid vaccinering mot covid-19 (pdf) 2021-03-10
Hantering remisser - Vaccinationskliniken Covid 19 2021-03-15
Riktlinje individer som uteblir från vaccinationstillfälle 2021-04-19
   

Allergi

 
Reaktion efter COVID-19 Vaccin (Moderna Pfizer- Biontech AstraZeneca-Vaxzevria Janssen)(pdf) 2021-07-23
Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-09-29
Behandling av anafylaxi inom akutsjukvården (pdf) 2021-09-29
Rekommendationer för covid-19 vaccin till allergiker - från 12 års ålder (pdf) 2021-11-10
   

Blodförtunnande eller blödningssjukdom

 

Riktlinjer för patienter med blödningssjukdom vid vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-02-19
Vaccinering mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (pdf)  2021-02-19
Praktisk rutin för Covidvaccination av Waranpatienter (pdf) 2021-03-04
   

Efter vaccination

 
Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket  
Riktlinje handläggning trombos och/eller trombocytopeni efter Covidvaccination (pdf) 2021-04-20
   

 

Utbildning

E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylax:

Intern anmälan (endast åtkomlig för medarbetare inom Region Östergötland)

Extern anmälan

Repetitionsutbildning MittVaccin:

För sjuksköterskor med ordinationsrätt och läkare (Youtube)
eller 
För sjuksköterskor utan ordinationsrätt (Youtube) 

 

Läkemedel

Senast uppdaterat
Läkemedelsverket: Information om vaccination mot covid-19   
Fass läkemedelsinformation om Pfizers Covid19-vaccin Comirnaty  
Fass läkemedelsinformation om Modernas Covid19-vaccin Spikevax  
Avhämtning av vaccin (pdf) 2021-02-18
Lathund förvaring och hållbarhet vaccin (pdf) 2021-09-06
Hantering av vaccin Pfizer BioNTechs vaccin COMIRNATY inkl. transport  (pdf) 2021-05-19
Så får du ut 6 doser Comirnaty ur en ampull - instruktionsfilm  
Hantering av vaccinet Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) (pdf) 2021-10-08
Riktlinje för leverans inventering och kassation av covid-19 vaccin 2021-09-10

 

Administration och dokumentation

Senast uppdaterat

Rutin angående hantering av samtyckesblanketten (pdf)
- kompletterar Rutin för vaccination mot covid-19 inklusive vaccination av barn 16-17 år och barn i riskgrupp 12-15 år inom Region Östergötland

Samtyckesblankett för vaccination återfinns under rubriken Patientinformation

2021-08-06
Identitetskontroll av barn (pdf) 2021-10-07
Rutin Covidbevis - hantering vid problem 2021-09-13
Covidbevis till personer som saknar personnummer 2021-11-02
Information om IT-stödet MittVaccin >>  
Bokningsrutin för Region Östergötland vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-05-07
Delegering till legitimerad sjuksköterska att ordinera covid-19-vaccin (Wordfil) 2021-10-19

Automatiserad referens i Cosmic Journal angående vaccination mot covid-19 (pdf)

Bilaga: Informationsöverföring från MittVaccin till Cosmic via RPA (pdf)

2021-02-04
Dokumentation av vaccination mot covid-19 (pdf) 2021-09-20
Reservrutin: Dokumentation om MittVaccin inte är tillgängligt (pdf) 2021-04-16
Hantering av felposter från MittVaccin och nationella vaccinationsregistret (pdf) 2021-07-08
Reservrutin: Dokumentation om automatisk journalanteckning i Cosmic inte kan skapas (pdf) 2021-02-08
Robotlösning för justering av dubbla anteckningar i Cosmic Journal  (pdf) 2021-02-23

 

Patientinformation

Senast uppdaterat
Hälsodeklaration och ordination inför vaccination covid-19 (pdf) 2021-07-06
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - på olika språk (Folkhälsomyndigheten)  
Informationsmaterial om vaccination mot covid-19  
Affischmallar: Vaccination mot covid-19 (länk till intranätet Lisa, endast för medarbetare i regionen)  

Samtyckesblankett

 
Svenska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-09-30
Arabiska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-11-02
Dari: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-11-10
Engelska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-10-25
Finska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-10-25
Persiska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-11-10
Somaliska: Samtyckesblankett om vaccination - vårdnadshavare (pdf) 2021-10-22

 

Konsultation

Senast uppdaterat
Konsultation i vaccinationsfrågor covid-19: kontaktuppgifter (pdf) 2021-01-19