Landstinget i Östergötland

För dig som arbetar på vaccinationscentral

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna är i full gång. Vaccinationscentralerna har öppet nästan alla dagar i veckan och det finns möjlighet att arbeta både vardagar och helger, dagtid och kvällstid. Behovet av personal är extra stort i Mjölby, Motala och Norrköping. 

Hitta på den här sidan:

Inför uppdraget
Rutiner på vaccinationscentralerna
Arbetstider, schema och frånvaro
Lön och villkor
Roller och arbetsuppgifter

Inför uppdraget

Finns det en åldersgräns för att vaccinera?
Det finns ingen åldersgräns för att arbeta med vaccinering.

Jag är 70+ och ska vaccinera - får jag vaccin innan jag börjar?
Ja, alla som ska arbeta med och omkring vaccinationsarbetet får själva erbjudande om att bli vaccinerade i samband med arbetets start.

Får jag vaccin innan jag börjar arbeta?
Ja.

Jag är sjuksköterska och har inte vaccinerat tidigare, får jag en introduktion i det inför min första arbetsdag?
Om du efter att ha gjort den digitala utbildningen känner dig osäker inför att börja arbeta eller har frågor om vaccinationen får du gärna höra av dig till din chef. Kontaktuppgifter till enhetscheferna finns i introduktionsmailet.

Hur går utbildningen för vaccinatörer till?
Utbildningen är på distans och via dator, surfplatta eller mobil. Har man ingen digital plattform så får man komma till närmsta lokal och göra utbildningen via dator där.

Länkar till grundläggande utbildning för vaccinering mot covid-19:

För dig som använder Region Östergötlands nätverk

För dig som använder dator/mobil/surfplatta utanför Region Östergötland

Får jag betalt för utbildningen?
Ja, utbildningen räknas som arbetstid.

Rutiner på vaccinationscentralerna

Får vi skyddsutrustning?
Ja, ni får kläder och utrustning för bästa möjliga skydd.

Vilken skyddsutrustning får jag som vaccinerar?
Sedvanliga arbetskläder som finns inom vården/Region Östergötland. Arbetskläder, munskydd, handskar och visir för den som önskar. Även personlarm finns i vaccinationscentralerna. Vaktpersonal patrullerar.

Besökarna erbjuds handsprit.

Arbetstider, schema och frånvaro

Hur vet jag när jag ska jobba?
För att planera arbetsscheman använder vi det digitala verktyget Tessa. Du går in och registrerar de tider du kan jobba och vilken ort du önskar arbeta på. Därefter sätter schemaläggarna ihop arbetsscheman.

I Tessa ser du sedan de arbetspass du är inbokad på. Tänk på att du själv ansvarar för att uppdatera/ta bort din tillgängliga tid om situationen förändras och om du inte längre har möjlighet att arbeta.

Du kommer få en länk och kod för att registrera dig i Tessa via mail och/eller SMS. Det finns en enklare instruktion här.  

Hur mycket måste jag jobba?
Arbetet är flexibelt och du lägger själv in dina tider i schemaverktyget Tessa när du har möjlighet att arbeta. Det finns inga krav på att du ska arbeta en viss mängd.

Hur bokar jag pass i Tessa?
Du kan inte boka pass själv, du lägger bara in din tillgängliga tid i Tessa, sedan bokar schemaläggarna in dig på pass utifrån behov.

Hur långt fram i tiden kan jag lägga in min tillgängliga tid?
Hur långt fram som du vill, men det är viktigt att du uppdaterar din tillgängliga tid om situationen förändras.

Jag har redan ett konto i Tessa hur gör jag då?
Om du redan har en användare i Tessa, så kan du logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter. En kontoförbindelse behöver göras så du får en till enhet i din profil (RÖ Vaccin). Du ser detta om du klickar på din profil/namn och sedan på Byt enhet. Om du inte har RÖ Vaccin tillagt så kan du kontakta tessa@regionostergotland.se som hjälper dig med detta.

Jag kan inte byta enhet i Tessa?
Det kan vara för att du har en annan e-postadress registrerad på din ordinarie arbetsplats. Maila till Tessa@regionostergotland.se och ange vart du jobbar idag, så kan de skapa en kontoförbindelse

Hur sjukanmäler jag mig?
Om du blir sjuk och inte kan jobba på ett arbetspass som är schemalagt, anmäler du det i schemaverktyget Tessa: Markera aktuell dag, klicka på frånvaro, välj typ Sjukfrånvaro/VAB, skicka för godkännande. Schemaläggaren kommer att bekräfta din sjukfrånvaro så snart de ser den, passet i din kalender blir då svart.

Hur vet jag att min sjukanmälan har gått fram?
Du sjukanmäler dig i schemaverktyget Tessa. När våra schemaläggare ser det bekräftas sjukfrånvaron med att ditt inbokade pass får färgen svart och märks med sjuk/ VAB.

Hur fungerar schemaverktyget Tessa?

Instruktion (pdf): Registrera tillgänglig tid och se bokade arbetspass.

Instruktion (film): Registrera tillgänglig tid och se bokade arbetspass

Lön och villkor

Vilken lön får jag?
För uppdraget som vaccinatör har Region Östergötland tagit fram fastställda lönenivåer som tar hänsyn till utbildning och år i yrket samt den uppgift som ska utföras i uppdraget.

Du som redan har en anställning inom Region Östergötland bibehåller din nuvarande lön vid tjänstgöring i vaccinationsorganisationen. Ersättningen som utgår är mertid (utfyllnadslön upp till 100%) eller övertidsersättning (vid arbetstid över 100%) enligt AB. Detta gäller även medarbetare med förtroendetid och andra som inte har rätt till övertid enligt anställningsavtalet. Observera att sådan ersättning enbart gäller för tid utanför det ordinarie schemat.

Jag är anställd inom Region Östergötland och jobbar extra med vaccinationer. Hur registrerar jag min övertid?
Du går in i Heroma webb och begär övertid utifrån dina stämplingar och där kan du samtidigt ange vilken vaccinationscentral du jobbat på. Det är sedan din chef som godkänner och konterar om kostnaden till vaccinationsmottagningen. Glöm inte att meddela din chef/administratör vilka datum samt på vilken vaccinationscentral du har jobbat.

Hur omräknar man månadslön till timlön?
Månadslön / 165. Semesterersättning tillkommer på 12%.

Har jag rätt till OB-tillägg?
Ja, det regleras i kollektivavtalet.

Har jag rätt till övertidsersättning?
En timavlönad kan inte få övertidsersättning för ett vanligt arbetspass eftersom man aldrig kan beordra en timavlönad att arbeta en viss dag. Men om man redan har avtalat om arbete en viss dag och medarbetaren beordras att arbeta fler timmar, kan denne få övertid för dessa. Observera att man först måste uppnå minst 8 timmars arbete med vanlig timlön den dagen (resterande tid kan sedan ersättas med övertid).

Undantaget är om en timavlönad arbetar mer än 165 timmar en kalendermånad, då utgår övertid för överskjutande timmar eftersom denna under månaden har uppfyllt heltidsmåttet.

Jag har inte rätt till övertid i mitt anställningsavtal, hur hanteras detta?
Din chef/administratör lägger ett ärende i Stöd och serviceportalen med namn och födelsedatum för att tillfälligt öppna anställningen för registrering av övertid. När det är gjort kan du registrera övertiden utifrån dina stämplingar eller om du har förtroendetid – lägg in direkt i Heroma webb. Det är sedan din chef som godkänner och konterar om kostnaden till vaccinationsmottagningen. Glöm inte att meddela din chef/administratör vilka datum samt på vilken vaccinationscentral du har jobbat.

Vad innebär att semesterersättning betalas löpande?
Har du en timanställning betalas semesterlönen ut direkt med varje lön.

Har jag rätt till tjänstepension?
Alla anställda har rätt till tjänstepension, oavsett anställningsform.

Är taket för övertid borttaget?
Nej, det är fortfarande ett tak på övertid på 200 timmar (om inget annat särskilt omförhandlats på särskild klinik).

Får jag restidsersättning?
Nej, du får inte restidsersättning för resor till och från arbetet. Du får endast restidsersättning när du reser i tjänsten men som vaccinatör kommer du inte beordras göra det.

Varför får sjuksköterskor olika lön?
Lönestrukturen är uppbyggd så att de som redan arbetar inom Region Östergötland bibehåller sin lön. De som slutat för upp till två år sedan får den gamla lönen och 2% uppräkning per år. De som slutat innan följer en tabell utifrån medellöner, typ av utbildning samt erfarenhet.

Var är min anställning?
Du är anställd i vaccinationsorganisationen som är sammansatt för detta uppdrag. Den består av en verksamhetschef och tre enhetschefer (Linköping, Norrköping och Motala) där du är anställd hos en av enhetscheferna.

Det står att det är 1 månads uppsägning i anställningsavtalet, gäller det?
När du har en timanställning behöver du inte säga upp dig, du avbokar endast dina pass.

Kan jag vara anställd via mitt företag?
Nej, alla blir timanställda.

Det står i anställningsavtalet att man ska anmäla bisyssla. Jag vet inte om det räknas som bisyssla att jag arbetar inom bemanningsföretag, och hur ska jag anmäla det?
En bisyssla är när du själv har ett eget företag som kan konkurrera med din anställning, en annan anställning är inte en bisyssla och behöver därmed inte anmälas.

Kan jag stoppa tjänstepensionen under ett antal månader?
Intjänad pensionsrätt fram till och med 1997-12-31 och förmånsbestämd delen (över 7,5 ibb) går inte att pausa om du redan påbörjat uttaget. När det gäller delen som är intjänad från och med 1998-01-01 och framåt kan det vara möjligt, beroende på var du har placerat din tjänstepension. Du behöver kontakta KPA eller det försäkringsbolag du har placerat sin tjänstepension hos.

Du kan arbeta på timmar och samtidigt ta ut tjänstepension, om du är orolig för skatten kan du lämna in ansökan om procentskatt, då drar vi mer skatt på lönen så du inte riskerar att få restskatt.

Vad händer om jag blir sjuk när jag jobbar och inte kan arbeta på grund av detta. Får jag ersättning från Region Östergötland då?
Som timanställd ska du ha arbetat minst 14 arbetspass före insjuknandet för att få sjuklön, och tiden mellan dessa arbetspass ska inte överstiga 14 dagar. Om du blir sjuk och inte kan arbeta ett arbetspass du är inbokad på, ska du alltid sjukanmäla dig i schemaverktyget Tessa.

Roller och arbetsuppgifter

Vem får vaccinera?
Läkare och legitimerad sjuksköterska får vaccinera.

Vem får ordinera?
Läkare, distriktssjuksköterska och skolsköterska får ordinera.

Det finns möjlighet för verksamhetschef att delegera ordination för denna vaccinering när en legitimerad sjuksköterska genomgått en utbildning som vi erbjuder.

Kan jag som undersköterska få vaccinera?
Nej, men det finns andra arbetsuppgifter som vi behöver hjälp med.

Vilka arbetsuppgifter är tänkbara för en undersköterska?
Kringuppgifter såsom hjälp med hälsodeklarationen, fungera som värd, viss administration.

Vad gör en värd?
Ungefär samma som en undersköterska. Hjälper besökarna att hitta, hålla ordning i kön. Be de som ska vaccineras att ta av ytterkläder för att minska tiderna i vaccinationsbåset. Hjälpa till sittplatser för 15 minuters vila efter vaccinering.

Räknas AT-läkare som "läkare" eller vaccinatör vid vaccinationscentralerna?
AT-läkare räknas som vaccinatör. Endast legitimerade läkare anställs som läkare utifrån händelse av anafylaktisk chock eller annan reaktion på vaccinet.