Landstinget i Östergötland

Smittskydd i Östergötland

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Nyheter och aktuellt

[2019-10-21]
Årets influensasäsong närmar sig
Den årliga vaccinationskampanjen mot influensa startar den 19 november, läs mer >>

[2019-09-02]
Kikhosta
Som en påminnelse om vikten av att förebygga att spädbarn insjuknar i kikhosta har Folkhälsomyndigheten idag publicerat en nyhet, att det även i år – liksom föregående fyra år – skett en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. Rör sig dock inte om någon ökning av totala antalet fall bland spädbarn. Det finns regionala skillnader i förekomsten av kikhosta och den pågående säsongsökningen väntas kvarstå under hösten, i likhet med föregående år.

[2019-08-23]
Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers (Middle East respiratory syndrome)
I samband med hajj och tiden därefter ökar frågeställningar kring mers. Rekommendationerna är uppdaterade bl.a. avseende indikation för provtagning. Se dokument >>

[2019-08-05]
Färre fall av heptatit B och C rapporteras i Sverige, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida >>

[2019-06-14]
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige
Kunskapsunderlag framtaget av Folkhälsomyndigheten, läs mer >>

Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:30
Tel. 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 0000).

Fax 010-103 73 80

Funktionsbrevlåda