Landstinget i Östergötland

Smittskydd i Östergötland

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Nyheter och aktuellt

 

[2020-01-23]
Nytt coronavirus upptäckt i Wuhan, Kina
För mer information, uppdateringar samt FAQ, se Folkhälsomyndigheten.
För handläggning av misstänkta fall var god se länk. Observera att handläggningen vid det misstänkta nya coronaviruset (2019-nCoV) är tillsvidare densamma som vid mers-CoV.

[2020-01-23]
Influensaläget vecka 3
Influensaaktiviteten är fortsatt låg i Östergötland och Sverige. Under vecka 3 rapporterades tre fall av influensa A och ett fall av influensa B i vårt län. För mer information om antalet laboratoriediagnostiserade influensafall i Östergötland och Sverige, följ denna länk.

För mer information om influensa, se Folkhälsomyndigheten samt 1177 vårdguiden

Nyhetsarkiv  >>


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:30
Tel. 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 0000).

Fax 010-103 73 80

Funktionsbrevlåda