Landstinget i Östergötland

Smittskydd i Östergötland

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Information kring influesnasäsongen 2028-2019

Nyheter och aktuellt

[2019-03-21]
Världstuberkulosdagen
- uppmärksammas av WHO den 24 mars varje år
Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska, läs mer
Statistik Östergötland

[2019-03-21]
Influensaläget i Östergötland vecka 10 och 11, 2019

[2019-03-06]
Inhemsk smitta med rävens dvärgbandmask kan inte uteslutas
Ett fåtal personer i Sverige har under de senaste åren rapporterats vara infekterade med parasiten rävens dvärgbandmask, Echinococcus multiocularis. En genomgång av fallen och det faktum att dvärgbandmask på senare år har påvisats även bland svenska rävar, gör att Folkhälsomyndigheten inte längre kan utesluta att personer smittats inom Sverige. Risken för att smittas är dock mycket låg. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

[2019-01-28]
Uppdaterade smittskyddsblad, läkar- och patientinformation 
Smittskyddsblad på diagnoserna amöba, campylobakter, crypotospridium, EHEC, giardia, salmonella, shigella, tyfoid- paratyfoid, yersinia och hygienråd vid tarmsmitta finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.
 
Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:30
Tel. 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 000).

Fax 010-103 73 80

Funktionsbrevlåda