Landstinget i Östergötland

Smittskydd i Östergötland

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

 

Nyheter och aktuellt

[2021-02-15]
Influensaläget 
Låg influensaaktiviet, läs mer >> 
 

[2021-02-05]
Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2)
För mer information, läs här där all information samlas.

Nyhetsarkiv  >>


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 0000).

Funktionsbrevlåda