Landstinget i Östergötland

Smittskydd i Östergötland

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

 

Nyheter och aktuellt

[2019-05-20]
Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens sida

[2019-04-29]
Dags att vaccinera sig mot TBE
Flera platser i Östergötland räknas nu som riskområden. läs mer på 1177.se/tbe 

[2019-04-25]
Nytt nummer av Nytt om Smitta i Östergötland - vår tidning 

[2019-03-27]
Regeringen har nu beslutat att införa vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn, från och med den 1 september 2019. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

[2019-01-28]
Uppdaterade smittskyddsblad, läkar- och patientinformation 
Smittskyddsblad på diagnoserna amöba, campylobakter, crypotospridium, EHEC, giardia, salmonella, shigella, tyfoid- paratyfoid, yersinia och hygienråd vid tarmsmitta finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.
 
Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:30
Tel. 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 0000).

Fax 010-103 73 80

Funktionsbrevlåda