Region Östergötland

Atypiska mykobakterier

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida