Region Östergötland

Botulism

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning


Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten. Redan misstanken om botulism bör föranleda telefonkontakt med smittskyddsläkaren.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Noggrann kartläggning av födoämnesintag dygnen före sjukdoms- debut. Tag kontakt med andra exponerade för information och eventuell profylax.

Vid inhemskt smittade fall meddelar Smittskyddsenheten Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen för att spåra misstänkta livsmedel.