Region Östergötland

Brucellos

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida


Smittspårning

 

Alla fall anmäls till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Efterhör intag av opastöriserade maträtter samt närkontakt med djur. Människan smittas framför allt via direktkontakt med infekterade djur eller via opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost. Det finns för närvarande ingen inhemsk brucellos, men ett fåtal svenskar smittas varje år utomlands, företrädesvis vid besök i något medelhavsland eller av importerade opastöriserade livsmedel.