Region Östergötland

Campylobacter

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, patientinformation på andra språk, "Tarmsmitta, hygienråd"

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsanmälan 


Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 


Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.


Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.


Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev mall