Region Östergötland

Cryptosporidium

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, patientinformation på andra språk, "Tarmsmitta, hygienråd"

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsanmälan 

 

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta 


Statistik

Smittskydd Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev mall