Region Östergötland

Difteri

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida


Länkar

 

Folkhälsomyndighetens hemsida

Vaccin mot difteri

Barnvaccinationsprogrammet

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten. På grund av sjukdomens allvarliga konsekvenser ska Smittskyddsläkaren kontaktas så snart det finns misstanke om difteri.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.