Region Östergötland

EHEC (enterohemorragisk E. coli)

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta 

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar 

 

Folkhälsomyndighetens hemsida

Smitta i förskola  - en kunskapsöversikt (Socialstyrelsen 2008).

Övriga
Jordbruksverkets hemsida. En god hygien är viktig för att motverka smitta mellan djur och människor. Här hittar du information om de hygienregler som gäller samt vad som är viktigt att tänka på när du besöker en anläggning med djur.

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning blir utförd.

 

Hur smittspårar jag?

För hjälp med smittspårningen, följ instruktionerna under smittspårning och övriga åtgärder i smittskyddsbladet, läkarinformation, se länk ovan.

 

Mallar och lathundar

Smittspårningsbrev, mall

 

Länkar

Infektion med EHEC/VTEC Ett nationellt stategidokument