Region Östergötland

ESBL-Carba

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Vårdhygiens hemsida

ESBLcarba – handläggning av patient

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.