Landstinget i Östergötland

Ebola

Smittskyddsenheten får många frågor om Ebola från regionens samarbetspartner, kommuner och myndigheter. För att underlätta för er har vi samlat relevant information och nyttiga länkar.

Risken att en ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg, enligt en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Slutsatsen är baserad på uppgifter om antalet resenärer och migranter från de drabbade länderna, och på förekomsten av sjukdomen där.

Om en ebolasmittad person trots allt skulle komma, finns kapacitet att snabbt diagnostisera och se till att patienten blir isolerad och får vård. Det finns också väletablerade smittspårningsrutiner för att snabbt ringa in eventuellt exponerade personer och begränsa smittan.

Ebolasmittan är inte luftburen och sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter eller från personer som är smittade men inte fått symtom.

Smittskyddsblad

GIF image, 17 x 17 Ebola, läkarinformation
GIF image, 17 x 17 Ebola, exponering, riskbedömning och åtgärder. Algoritm
GIF image, 17 x 17 Ebola, exponering, riskbedömning och åtgärder, Högisoleringsenheten, US, Algoritm

 

Länkar


Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola 

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.

 

 
Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Smittskyddsenheten
Tel: 010-103 08 64

Verksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21