Region Östergötland

Echinokockinfektion

Sjukdomsinformation om echinokockinfektion

Smittskyddsblad, patient-  och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida 


Länkar

SVA om rävens dvärgbandmask (echinococcus multilocularis) och om hundens dvärgbandmask (echinococcus granulosus)

Jordbruksverket om rävens dvärgbandmask

Livsmedelsverket om rävens dvärgbandmask

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Eftersom inkubationstiden varierar från månader till flera år är smittspårning är svår men det är viktigt att försöka ta reda på och bedöma var patienten mest sannolikt smittats och hur. 

 

Länkar

Krisinformation.se: vanliga frågor om dvärgbandmask