Region Östergötland

Entamöba histolytica

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsanmälan 

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta
 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.