Region Östergötland

Giardia

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning


Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall länk