Region Östergötland

Hiv

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Hiv - anonym provtagnig

Anmälan av STI-sjukdomar och hiv med avseende på patient-ID

Stick-, skär- och stänkskada - risk för blodburen smitta

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida


Länkar

Riksförbundet Noaks Ark

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Infektion med hiv är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren (och därmed även till Folkhälsomyndigheten). Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs men kan delegera uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften. Namnet på denna smittspårare antecknas i patientjournalen.

Region Östergötland har centraliserat smittspårningen av hiv till Infektionskliniken respektive Barnkliniken och vid konstaterad hiv ska patienten remitteras dit.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se handbok ”Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner” och schematiskt flödesschema vid smittspårning. För information om dokumentation och arkivering, se schematiskt flödesschema vid smittspårning.

 

Mallar och lathundar

Kallelse till provtagning, hiv, första brevet, mall

Kallelse till provtagning, hiv, andra brevet, mall

 

Anmälan till smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till provtagning av kontakt, med instruktioner

Anmälan till smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till smittspårning, med instruktioner

 

Anmälan till smittskyddsläkaren, blankett

 

Förkrågan om provtagning i annat län, mall

 

Resultat av enskild smittspårning, mall

Resultat av årlig smittspårning, mall