Region Östergötland

HTLV I och II

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan

 

Statistik

Smittskydd  i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Region Östergötland har centraliserat smittspårningen av HTLV I & II till Infektionskliniken.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.