Region Östergötland

Hepatit A

 

Sjukdomsinformation till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Länkar


Folkhälsomyndigheten

Smitta i förskola - en kunskapsöversikt
 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. Anmäls via telefon till smittskyddsenheten omgående. Komplettera
senare med skriftlig anmälan.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar och lathundar

Smittspårningsbrev, mall