Region Östergötland

Hepatit D

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smitttskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

INF PREG

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Hepatit D-virus är ett inkomplett virus och kräver en samtidig infektion med hepatit B. Se smittskyddsblad Hepatit B.