Region Östergötland

Influensa A(H1N1)pdm09

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan (ej aktuellt): Anmälningsplikt för influensa A och B gäller endast laboratorieanmälan.  

Styrande dokument 


Infektionsklinikens hemsida

Lokala riktlinjer för handläggning av misstänkta fall av influensa

Klinisk Mikrobiologi, US, Linköping
Provtagningsanvisning Influensavirus RNA

Smittskydd Östergötlands hemsida
Influensavaccination, säsong 2018-2019

Patientinformation på andra språk om influensavaccinering till gravida och andra riskgrupper

Vårdhygiens hemsida
Influensa - hygienrekommendationer

Primärvårdscentrum
Influensavaccination i ordinärt och särskilt boende, säsong 2018-2019

Folkhälsomyndighetens hemsida
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Influensavaccination av gravida, rekommendation

Vaccin mot influensa

Skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Vaccination av gravid mot influensa. Kunskapsöversikt för Hälso- och sjukvårdspersonal

Vaccination mot influensa. Information till dig som är gravid

Vaccinationskampanjen mot influensa A(H1N1) 2009 Utvärdering av hälsoeffekter säsongerna 2009/2010 och 2010/2011

Influensavaccination till riskgrupper Kunskapsunderlag

Principer för influensavaccinering och typer av vaccin

Sentinelövervakning Influensa


Läkemedelsverkets hemsida
Vaccin mot säsongsinfluensa 2018-2019

Rapportera biverkningar

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Länkar

INFPREG