Region Östergötland

Kikhosta (pertussis)

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida   

Länkar

Folkhälsomyndighetens hemsida

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Övriga

INFPREG

Barn och ungdomskliniken i Östergötland Kikhosta hos barn

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god  se smittskyddsblad, länk ovan.