Region Östergötland

Klamydia

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Anmälan i Sminet av STI-sjukdomar och hiv med avseende på patient-ID


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs. Region Östergötland har centraliserat smittspårningen av klamydia till STD-mottagningarna i Linköping, Norrköping och Motala samt ungdomsmottagningarna i Linköping och Norrköping. Konstaterade fall av klamydia remitteras dit efter att behandlande läkare har gett patienten behandling och förhållningsregler.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se handbok ”Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner” och schematiskt flödesschema vid smittspårning. För information om dokumentation och arkivering, se schematiskt flödesschema vid smittspårning (samma som länken ovan).

 

Mallar och lathundar

Kallelse till provtagning, klamydia, första brevet, mall

Kallelse till provtagning, klamydia, andra brevet, mall

Kallelse till smittspårning, mall

 

Anmälan till smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till provtagning av kontakt, med instruktioner

Anmälan till smittskyddsläkaren, lathund för anmaning till smittspårning, med instruktioner

 

Anmälan till smittskyddsläkaren, blankett

 

Förfrågan om provtagning i annat län, mall