Region Östergötland

Legionella (legionärsjukan)

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan  

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Legionella i miljön - en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare ansvarar för att smittspårning blir utförd.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsbland, länk ovan.