Region Östergötland

Listeriainfektion

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument 

Livsmedelsverket

Listeria monocytogenes

Råd om mat till dig som är gravid. Kostråd för gravida att minska risken att smittas av Listeria monocytogenes

Övriga

INF PREG

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.