Region Östergötland

Malaria

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Information om myggöverförda sjukdomar

Övriga

INF PREG