Region Östergötland

Meningokockinfektion (invasiv)

Telefonanmälan till smittskyddsläkaren bör ske vid varje fall av meningokocksjukdom.

Smittskyddsläkarens reception har telefonnummer 010-1030864.

Det går alltid att nå smittskyddsläkare i beredskap via sjukhusets telefonväxel.

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

Socialstyrelsens hemsida
Rekommendationer för profylax kring fall av invasiv meningokockinfektion