Region Östergötland

Mjältbrand (anthrax)

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation(finns ej)

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten. 

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.