Region Östergötland

Pest

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs. Smittskyddsläkaren kontaktas redan vid misstanke om pest och smittspårningen sker i samarbete med Smittskyddsläkaren.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall