Region Östergötland

Pneumokockinfektion (invasiv)

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar

Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot pneumokocker