Region Östergötland

PNSP (pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin)

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida


Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall