Region Östergötland

Rabies

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patientinformation (finns ej)

Smittskyddsblad, läkarinformation

Smittskyddsanmälan


Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Länkar

Jordbruksverket

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

 

Smittspårning

 

På grund av sjukdomens allvarlighetsgrad anmäler behandlande läkare såväl misstänkta som verifierade fall snarast via telefon till smittskyddsläkaren. Den behandlande läkaren skickar också en skriftligt anmälan till smittskyddsläkaren och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.