Region Östergötland

Salmonella

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad, "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall