Landstinget i Östergötland

Samhällsfarliga sjukdomar

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Alla samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga och smittskyddsläkaren i länet ska kontaktas snarast.