Region Östergötland

Shigella

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

För hjälp med smittspårningen, följ instruktionerna under smittspårning och övriga åtgärder i smittskyddsbladet läkarinformation, se ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall