Region Östergötland

Tuberkulos

 

Sjukdomsinformation länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad på andra språk

Smittskyddsanmälan 

 

Styrande dokument

Vårdhygiens hemsida för Tuberkulos - hygienrekommendationer 

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Länkar 

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination

Riskländer för tuberkulos


Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

I Region Östergötland är smittspårning av tuberkulos centraliserad till TBC-mottagningen för barn och vuxna i Östergötland. Konstaterade fall av tuberkulos remitteras dit. Om det gäller smittspårning av personal och patienter på sjukhus bistår Vårdhygien och om det gäller smittspårning på exempelvis förskolor bistår Smittskyddsenheten.

 

Hur smittspårar jag?

Se aktuellt smittskyddsblad och schematiskt flödesschema vid smittspårning. För information om dokumentation och arkivering i samband med smittspårning, var god se schematiskt flödesschema vid smittspårning.

 

Mallar och lathundar

Anmälan till smittskyddsläkare blankett

Kallelse till provtagning, tuberkulos, första brevet, mall

Kallelse till provtagning, tuberkulos, andra brevet, mall

Resultat av smittspårning enskild, mall

Resultat av smittspårning årlig, mall