Region Östergötland

Vibrioinfektion exklusive kolera

 

Sjukdomsinformation, länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan

 

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Vibriobakterierna finns i vatten och kan orsaka flera olika symtom beroende på var infektionen börjar. Viktigt att försöka få reda på var och av vad patienten smittats. Vid misstänkt matförgiftning skall även miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningbrev, mall