Region Östergötland

Virala hemorragiska febrar exklusive dengue- och sorkfeber (nefropathia epidemica)

 

Sjukdomsinformation, länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation (finns ej)

Smittskyddsanmälan

Statistik

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av Ebola  

 

Smittspårning

 

Fall av VHF anmäls till smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten.Beroende på de allvarliga konsekvenserna vid hemorragiska febrar bör smittskyddsläkaren kontaktas redan vid misstanke om VHF.

 

Vem smittspårar?

Den behandlande läkaren ansvarar initialt för smittspårningen. Noteringar bör tidigt göras om vilka individer sin exponerats och på vilket sätt detta har skett. Efter kontakt med smittskyddsläkaren övertar denne/a ansvaret för smittspårningen. Var god se även smittskyddsblad, länk nedan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall