Region Östergötland

Yersinia

 

Sjukdomsinformation, länk till Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad, patient- och läkarinformation

Smittskyddsblad "Hygienråd vid tarmsmitta"

Smittskyddsanmälan

 

Styrande dokument

Kontrollprover vid tarmsmitta

 

Statistik 

Smittskydd i Östergötland

Folkhälsomyndighetens hemsida 

 

Länkar

Infektion med Yersinia enterocolitica - ett nationellt strategidokument

 

Smittspårning

 

Alla fall anmäls av behandlande läkare till Smittskyddsläkaren i länet och därmed även till Folkhälsomyndigheten

 

Vem smittspårar?

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs.

 

Hur smittspårar jag?

Var god se smittskyddsblad, länk ovan.

 

Brevmallar, smittspårning

Smittspårningsbrev, mall