Region Östergötland

Influensasäsong 2020-2021

 

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 3 november (vecka 45).

Läs mer på Region Östergötlands samlingssida Influensavaccination 2020-2021 om vilka personer som rekommenderas vaccin, vaccinationskampanjen, influensasamordnare översättningar på andra språk med mera.

För mer information se även Folkhälsomyndighetens samlingssida om vaccination mot influensa.

På denna sida kommer regional influensastatistik att publiceras med början i december.

Styrande dokument

Influensavaccination, säsong 2020-2021

Influensa, hygienrekommendationer