Region Östergötland

Influensasäsongen 2018-2019

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 6 november. I år har alla vårdcentraler öppen vaccinationsmottagning tisdag, onsdag och torsdag klockan 13-16 vecka 45-47. Läs mer på Region Östergötlands samlingssida om Influensavaccination 2018-2019 om att medarbetare erbjuds avgiftsfri vaccination, vaccinationskampanjen, influensasamordnare m.m.

Mer om influensasäsongen 2018-2019 och för fördjupad information och ytterligare länkar, se vidare på Smittskydd Östergötlands sida under anmälningspliktiga sjukdomar - Influensa.

Statistik

Influensaläget i Östergötland, Smittskydd Östergötland

Influensarapport nationellt, Folkhälsomyndigheten

Styrande dokument

Influensavaccination, säsong 2018-2019

Influensavaccination i ordinärt och särskilt boende, säsong 2018-2019 

Vårdhygien
Influensa - hygienrekommendationer


Översättning av influensainformation riktad till

- riskgrupper, Information på andra språk

- gravida, Information på andra språk