Region Östergötland

Medarbetare

  Britt Åkerlind

 

  Magnus Burström

 


Verksamhetschef
Smittskyddsläkare


 010-103 73 21
 E-post

 

  Enhetschef


010-103 0340
E-post

 

 Magnus Roberg

 

  Karin Festin  

 

 


Hygienläkare
Bitr. verksamhetschef


 010-104 21 98
 E-post

   

 


Biträdande
Smittskyddsläkare 


010-103 20 19
E-post

 Boo Jarhall

 

 Eva Lundmark

 


Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 70 82
 E-post

   
Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 16 79
 E-post

 Lena Svensson 

 

 Maria Nilsson

 

 


Smittskydds-
sjuksköterska


010-103 34 97
 E-post

     
Smittskydds-
administratör

010-103 70 81
 E-post