Region Östergötland

SmittNytt Nummer 1987-2009

 

Nr 1,  jan,  1987 Nr 17, nov, 1994 Nr 33, juni, 2002
Nr 2,  maj, 1987 Nr 18, mar, 1995 Nr 34, dec, 2002
Nr 3,  okt,  1987 Nr 19, maj, 1995 Nr 35, maj, 2003
Nr 4,  apr,  1988 Nr 20, dec, 1995 Nr 36, nov, 2003
Nr 5,  dec,  1988 Nr 21, maj, 1996 Nr 37, maj, 2004
Nr 6,  maj,  1989 Nr 22, nov, 1996 Nr 38, nov, 2004
Nr 7,  dec,  1989 Nr 23, maj, 1997 Nr 39, maj, 2005
Nr 8,  maj,  1990 Nr 24, nov, 1997 Nr 40, dec, 2005
Nr 9,  nov,  1990 Nr 25, maj, 1998 Nr 41, maj, 2006
Nr 10, maj, 1991 Nr 26, nov, 1998 Nr 42, nov, 2006
Nr 11, nov, 1991 Nr 27, maj, 1999 Nr 43, maj, 2007
Nr 12, maj, 1992 Nr 28, nov, 1999 Nr 44, nov, 2007
Nr 13, nov, 1992 Nr 29, maj, 2000 Nr 45, maj, 2008
Nr 14, maj, 1993 Nr 30, dec, 2000 Nr 46, nov, 2008
Nr 15, nov, 1993 Nr 31, maj, 2001 Nr 47, maj, 2009
Nr 16, maj, 1994 Nr 32, nov, 2001

Nedan följer en innehållsförteckning sorterat i alfabetisk ordning på ämne som finns att läsa i tidigare nummer av SmittNytt. Sista numret av SmittNytt gavs ut 2009.

Adenovirus, nr 19, 20
Antibiotikaanvändningen 1999, nr 13, 25, 30, 39
Antibiotikaanvändning i Vietnam, nr 37
Antibiotikakänslighet hos pneumokocker, nr 30
Antibiotikaresistens, nr 15, 18, 23, 33, 44
Antibiotika vid urologiska ingrepp, nr 34
Att förebygga smittspridning, nr 38
Avanmälningsrutiner, nr 25
Barnhälsovården i Sverige, nr 25
Bakteriell resistens, nr 32
Bakteriell vaginos, nr 13
Bakterieorsakad diarré, nr 12
Bartonella, nr 34
Berzelius (kåseri), nr 38
Biverkan av naturläkemedel, nr 11
Blodsmitta, Hepatit C, nr 8, 14
Blodsmitta, bakterier, nr 29
Blododling, nr 13
Borrelia, nr 4, 10, 13, 25, 27
Bröstmjölk, nr 31
BVC-vaccinationer, nr 7
Calicivirus, nr 31, 34
Campylobacter, nr 9, 37
Chlamydia, nr 3, 14, 39, 40 m.m.
Chlamydia pneumoniae (TWAR), nr 9, 14, 25
Clostridium difficile, nr 8
Collegium medicum, nr 19
Creutzfeldt Jacobs sjukdom, nr 27
CRP, nr 34, 37
Datavirus, nr 10
Diarrévirus, nr 20, 23, 27, 31
Difteri, nr 16
DNA-analys av mikroorganismer, nr 28
Doktorn som återvände hem (kåseri), nr 30
Ebola, nr 21
EBV-antikroppstest, nr 39
EHEC-infektion, nr 20
Endoftalmit, nr 33
Endotoxinbestämning, nr 13
Epidemiologisk övervakning, nr 23
Ehrlichios, nr 24
ESBL, nr 33, 43, 44
Erythema infectiosum, nr 17
Fågelinfluensa, nr 38
Helicobacter pylori, nr 12
Haemophilus influenzae, nr 34
Hemorragisk feber, nr 8
Gallvägsinfektioner, nr 27
Gastroenteritutbrott vid ViN, nr 30
Gastroenteritutbrott vid US, nr 31
Gonorré, nr 42
Halsböld, nr 32
Helicobacter pylori, nr 36
Hepatit A, nr 24, 25, 26, 27, 32
Hepatit B, nr 15, 16, 26, 31, 34, 40, 42, 43
Hepatit C, nr 44
Hepatit G, nr 21
Hepatitmarkörer, nr 9
HTLV I/II, nr 15
HIV-frågor, nr 2, 8, 11, 19, 24 , 26, 31, 38, 43 m.m.,
Högisoleringsenhet, nr 21
Hälsovårdsnämndsarbete, nr 19
Höstblåsor, nr 11
Immunitetsundersökning polio, difteri, stelkramp, nr 15
Impetigo, nr 34
Infektioner på daghem, nr 11
Infektion på neonatalavdelning, nr 27
Infektionsmarkörer hos nyfödda, nr 34
Infektionsmedicinsk forskning på 2000-talet, nr 30
Infektion vid katt- och hundbett, nr 29
Influensa, nr 1, 7, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 42
KAD-behandling och urinvägsinfektion, nr 42
Kolera, nr 10, 14
Kinolonresistens, nr 36
Kulinariska mikrober, nr 39
Kåserier Anders Pontén, nr 15, 31
Legionärsjuka, nr 12, 14, 37
Lepra, nr 32
Leukocytskintigrafi, nr 33
Linköpings gamla lasarett, nr 43, 44
LIRA Östergötland, nr 43
Listeria, nr 19
Luftvägspatogener, resistensläge, nr 14
Lunginflammation
Länshälsolaget, nr 26, 27, 29
Läkaren och pressen (kåseri), nr 24
Malaria, nr 16, 44
Meningokocksjukdom, nr 13, 40
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), nr 6, 29, 37-42, 44
Mikrobiologisk diagnostik m.m., nr 10, 12, 13
Mikrobiell resistens, nr 17, hela 18, 44
Mjältbrand, nr 32
Mononukleos, nr 28
Moraxella catarrhalis, nr 16, 20
MPR-vaccination, nr 38
Multipel skleros, nr 27
Mycoplasma genitalium, nr 37, 39, 41
Mässling, nr 40
Neonatala infektioner, nr 41
Nosokomial hepatitspridning, nr 21, 44
Ockelbosjukan, nr 21
Om internmedicinaren Ragnar Berlin, nr 44
Om kirurgen Paul Rudström, nr 43
Om öronläkaren Hans Key-Åberg, nr 41
Parvovirus, nr 17, 21
Parodontit och hjärt-kärlsjukdom, nr 38
Partyfoid, nr 41
Pertussis, nr 10, 15, 24
PCR, nr 15, 27
Pilgrim på väg (kåseri), nr 42
Pizzerior, hygien, nr 31
Pneumokocker, nr 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30
Polio, nr 12
Postoperativa sårinfektioner, nr 36
Radiologi, diagnostik av abscesser, nr 41
Reaktiv artrit, nr 17, 32
Reseprofylax, nr 2, 13
Retinala infektioner, nr 29
Rickettsios, nr 26
RS-virus, nr 24, 33
Salmonella hos höns, nr 10
Salmonmellaprojekt i Norrköping, nr 29
Salmonellautbrott vid förskola, nr 30
SARS, nr 36
Sjukhus-/vårdhygien, nr 28, 33, 44 m.m.
Smittkoppor, nr 22
Smittskyddslag-, organisation; epidemipärm, nr 1,6,7,8,12, 13, 31
Staphylococcus aureus, resistens, nr 34
Streptokocker, nr 6, 27, 28, 40
Stickskador, rekommendationer, nr 16
Svamp, nr 17
Syfilis, nr 17, 43
Sårrengöring, nr 11
Tandrotsinfektioner m.m., nr 23, 38
Tandvårdshygien, nr 14
Tanzaniareportage, nr 30
TBE (fästingburen encefalit), vaccination, nr 23, 39
Transfusionssmitta, nr 20
Tuberkulos, nr 5, 15, 16, 18, 26, 39, 40, 42, 43, 44
Tularemi, nr 31, 36
Vaccin mot H. influenzæ, nr 12, 13
Vaccinationer, barn, nr 25, nr 33
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE), nr 29
Virus, övr., nr 14, 18
Yersinia-infektioner, nr 26
samt dessutom

Epidemisituationen i länet, nr 1-17, 19-44

 

 

Skip Navigation Links.